Politieke avond Soester Zakenkring


Dinsdag 13 maart 2018

Een week voordat de stembussen open gaan komen politici en ondernemers bij elkaar voor de politieke avond die de Soester Zakenkring heeft georganiseerd. Plaats van handeling: Stayokay.

Vooraf sprak avondvoorzitter Peter Beijer over de verschillende programma’s van de verschillende politieke partijen. Er zijn veel overeenkomsten te ontdekken en de hoop wordt uitgesproken dat de vorming van een college een peulenschil wordt:

,,Wat we veel terug zien in de programma’s : duurzaamheid, met en voor elkaar, verenigen, daadkracht, verbetering van communicatie, een toekomstbestendig Soest, samenwerking, sociaal, vitaliteit. Als je de programma’s over en naast elkaar legt kan het niet anders zijn of er komt na 21 maart een constructieve gemeenteraad die met daadkracht en overtuiging hele mooie dingen voor Soest gaat doen. We kijken er naar uit.”

Henk van Asch vertelt dat er al veel goede zaken zijn gerealiseerd voor ondernemend Soest: ,,Vandaag staat de economie centraal. Een gemeente die, waar mogelijk graag zaken wil doen met het lokale bedrijfsleven. Het is dan ook van belang dat gemeente en lokale ondernemers elkaar weten te vinden. Om die reden is de website zakelijksoest.nl verbeterd en het bedrijvenregister ontwikkeld. Van harte aanbevolen.”

Van de 16 partijen die 21 maart gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn 13 lijstrekkers of hun vervangers aanwezig. Elke partij krijgt twee minuten de tijd om een pitch te doen. Voor sommige lijsttrekkers is die tijd veel te kort, anderen hebben er ruim genoeg aan.

Peter Beijer stelt na elke pitch een vraag aan de betreffende politicus.

Het is duidelijk dat alle partijen een vitaal en duurzaam Soest willen. Hoe die duurzaamheid vorm moet krijgen, daar zijn de meningen over verdeeld.

Soest moet geen slaapdorp worden en woningbouw is daarbij essentieel. Daar zijn de partijen het wel over eens. Waar die woningbouw moet komen zorgt wel voor een splijtzwam. Er wordt gepraat over rode en groene contouren en rafelranden. Het terrein van ’t Vaarderhoogt komt ter sprake. Henk van Asch legt uit dat dit gebied waarschijnlijk een industriebestemming gaat krijgen. De gemiste kans voor woningbouw aan het ‘rommelhoekje’ aan de Korte Brinkweg wordt ook behandeld. Nu komen daar luxe woningen en daar mocht de raad over beslissen toen alles in kannen en kruiken was.

,,Meer overleg vooraf” wordt er geroepen. ,,Minder bureaucratie en meer mogelijkheden voor ondernemers” wordt er beloofd. ,,Burgerinitiatieven moeten een kans krijgen” en ,,ZZP’ers moeten mogelijkheden voor ondernemen aan huis krijgen.”

Henk van Asch spreekt een slotwoord en hij roept iedereen op te gaan stemmen. ‘Geen stem mag verloren gaan. Hopelijk heeft u tijdens deze avond een idee opgedaan. Ga in ieder geval stemmen.’

Na afloop werd er door ondernemers en politici nagepraat over een inspirerende avond waar bestuurders en zakenlieden op informele wijze elkaar leerden kennen. 

Zie hier het fotoverslag.

Nieuwsoverzicht