Uitnodiging Prinsjesdagontbijt Soest dinsdag 19 september


Donderdag 31 augustus 2017

Met veel genoegen nodigt GidsNetwerk Soest u ook dit jaar weer uit voor ons traditionele Prinsjesdagontbijt op dinsdag 19 september 2017. 

ACHMED BAÂDOUD GASTSPREKER 

Het Prinsjesdagontbijt Soest vindt plaats op dinsdag 19 september 2017 om 7.00 uur in Brasserie De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 in Soest.
Het Prinsjesdagontbijt is een initiatief van GIDSNet-werk.

Elk jaar vindt in de week van Prinsjesdag in een aantal gemeentes in Nederland het Prinsjesdagontbijt plaats. Lokale leiders uit het bedrijfsleven, gemeentebestuur en -politiek, media, religieuze en maat-schappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs en kunst en cultuur komen dan bij elkaar om te praten over kansen en problemen in de eigen, lokale samenleving. Het ontbijt is daarmee een broedplaats voor nieuwe ideeën om uitdagingen in steden en dorpen aan te pakken.
Want door samen te werken kunnen we veel bereiken!

Het Prinsjesdagontbijt Soest 2017 staat in het teken van het verbeteren van het perspectief voor jongeren op een volwaardige plek in de samenleving en met name in de arbeidsmarkt. Aan vaardigheden, talenten en ambitie geen gebrek. Maar zoals bij veel gemeentes kent ook Soest het fenomeen van jongeren die bij gebrek aan (arbeids)perspectief hun tijd op straat doorbrengen, met soms hinder of overlast als gevolg. Soest wil samen met deze jongeren dit probleem bij de wortel aanpakken! Dat vraagt om een inzet vanuit verschillende hoeken. Uiteraard in een wisselwerking tussen de jongeren zelf én de samenleving waar zij deel van uitmaken. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor gemeente, burgers, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven.

Wat is ervoor nodig om hun kansen te verbeteren? Bij de jongeren zelf, bij werkgevers en in begeleiding door bijvoorbeeld Balans en andere maatschappelijke organisaties? Dát zijn de gespreksthema’s voor het Prinsjesdagontbijt 2017 in Soest.

Na ontvangst en welkom gebruiken we samen het ontbijt, waarna Achmed Baâdoud een inleiding zal verzorgen. De heer Baâdoud is een inspirerend spreker en landelijk bekend PvdA politicus. Als voorzitter van het dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft hij als geen ander kennis van het thema en ruime ervaring met oplossingen die in de praktijk ook wérken.
Vervolgens vindt het gezamenlijke gesprek plaats. Niet alleen met de heer Baâdoud, maar vooral ook met elkaar, met de jongeren zelf en met betrokken deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente en moskeebesturen. Het gesprek zal worden afgerond met zo concreet mogelijke afspraken over acties die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het perspectief voor deze groep jongeren als het gaat om hun kansen op de arbeidsmarkt. Bij het Prinsjesdagontbijt zijn ook aanwezig burgemeester Rob Metz en wethouder Peter van der Torre.
Burgemeester Rob Metz sluit het ontbijt rond 9.00 uur af met een korte speech.

Het Prinsjesdagontbijt Soest 2017 wordt ondersteund door onder andere: Stichting Balans,Ondernemers Netwerk Soesterberg, Soester Zakenkring, gemeente Soest (“Wij zijn Soest!”), ReconnAct, Raad van Kerken Soest, Stichting christelijk voortgezet onderwijs Baarn/Soest.

U kunt zich aanmelden via www.gidsnetwerk.nl

Bron: GidsNetwerk

Nieuwsoverzicht