Meer laadpalen voor elektrische auto's in Soest en Soesterberg


Maandag 06 maart 2017

De gemeente Soest maakt extra laadpalen mogelijk in de openbare ruimte. Wethouder Marcel Adriani: “Soest wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarbij hoort ook het stimuleren van het elektrisch rijden. Bezitters van elektrische auto’s, die hun auto niet op hun eigen terrein kunnen laden, kunnen een verzoek indienen voor een elektrische laadpaal in de buurt (maximaal 300 meter) van hun woning.” Er is € 15.000,- beschikbaar. Hiervan kunnen zes nieuwe laadpalen worden geplaatst.

Nu zijn er zes laadpalen in het openbaar gebied en de afgelopen jaren zijn er al meerdere verzoeken gedaan voor laadpalen. Marcel Adriani: “Voorheen konden we deze verzoeken niet honoreren. Door deze nieuwe regeling voorzien we duidelijk in een behoefte van de samenleving.”

Kom ik in aanmerking?
Woont u in de gemeente Soest of u werkt minimaal 18 uur per week in onze gemeente? Heeft u een elektrische auto die minimaal 45 km volledig elektrisch kan rijden? Bent u voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat? Als het antwoord op deze vragen ja is kunt u een verzoek indienen voor het uitbreiden van het netwerk van publieke oplaadinfrastructuur in de gemeente. U kunt het verzoek binnenkort indienen via www.laadpaal.mrae.nl.

Parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor elektrisch laden zijn voor iedere bezitter van een elektrisch voertuig beschikbaar. Er wordt bekeken of een goede benutting van de laadpaal te verwachten is. Daarom plaatsen we de laadpaal in een omgeving die meer openbaar is, maar wel binnen de afstand van 300 meter tot de woning of het bedrijf van de verzoeker ligt. Bij het zoeken naar nieuwe parkeerplaatsen voor het elektrisch laden houden we ook rekening met de parkeerdruk.

MRA-Elektrisch (MRA-E)
De gemeente werkt voor het aanleggen van nieuwe laadpalen samen met MRA-E. MRA-Elektrisch (MRA-E) is een projectorganisatie waarin de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht met 80 gemeenten samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van oplaadpunten te realiseren.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht