Wat betekent de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort voor ondernemend Soest?


Dinsdag 22 november 2016

Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort
De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK) wil als samenwerkingsverband van de bedrijvenkringen in de regio Amersfoort meewerken en -denken over projecten en processen die in regionaal economisch- en ondernemers opzicht van belang zijn.

Concreet wil de FBK graag:

  • Onderling kennis en ervaringen delen;
  • Elkaar informeren en ideeën en kansrijke zaken uitwisselen;
  • Fungeren als klankbord/sparringpartner voor gemeenten in de regio, Bureau Regio Amersfoort, provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU) bij de totstandkoming en uitvoering van besluitvorming over beleid dat voor ondernemers van belang is;|
  • Relevante regionale economische (beleids)thema’s agenderen bij stakeholders;
  • Gezamenlijk optrekken met overheden en andere partijen bij het uitvoeren, initiëren en ondersteunen van relevante projecten op het gebied van regionale economie.

 

 

Nieuwsoverzicht