Terugblik Algemene ledenvergadering Soester Zakenkirng


Zondag 13 november 2016

Woensdag 9 november werd in het Hilton Royal Parc Soestduinen door ruim 80 leden en genodigden de Algemene Ledenvergadering van de Soester Zakenkring bezocht.

Na de inspirerende inleidende woorden door voorzitter Kees Wantenaar over het voorbije verenigingsjaar, werd het jaarverslag 2015-2016 op een vlotte manier doorgenomen. Omdat het bestuur van de Soester Zakenkring het afgelopen jaar de toekomst van de vereniging tegen het licht heeft gehouden, werd een enquête uitgedeeld aan en ingevuld door de aanwezigen. De resultaten hiervan zullen in een later stadium uitgewerkt en besproken worden.

Twee bestuursleden hadden te kennen gegeven hun lid zijn van het bestuur te zullen beëindigen. Annemiek Ramaekers (namens Soest Netwerkt) en Vincent van der Wardt (namens de horeca) werden door Kees Wantenaar uitvoerig bedankt voor hun bijdrage aan het verbeteren van het Soester ondernemersklimaat. Zij ontvingen naast een kleurrijke bos bloemen een kunstwerkje voor in de tuin.

De benoeming van de nieuwe bestuursleden Judith de Pagter (namens Soest Netwerkt) en Thijs Duindam (namens de horeca) werd met applaus bekrachtigd.

Aansluitend aan het officiële deel spraken met een gloedvol betoog vertegenwoordigers van het consortium van het Nationaal Ensemble, (Van Hoogevest Architecten BV, VolkerWessels, Staatsbosbeheer, H.N.S. Landschapsarchitecten en Organisatiebureau Artiflex) over hun plannen voor de renovatie van Paleis Soestdijk. De aanwezigen waren diep onder de indruk welke plannen wellicht gerealiseerd gaan worden en wat dit kan betekenen voor de economie van o.a. Soest.

Daarna was er een internationaal buffet en drank waaraan iedereen zich te goed deed.

Voor de door Jaap van den Broek gemaakte foto’s, klik hier.

Nieuwsoverzicht