Wat betekent de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort voor ondernemend Soest?


Woensdag 26 oktober 2016

Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort
De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK) wil als samenwerkingsverband van de bedrijvenkringen in de regio Amersfoort meewerken en -denken over projecten en processen die in regionaal economisch- en ondernemers opzicht van belang en actueel zijn.

Concreet wil de FBK graag:

  • Onderling kennis en ervaringen delen, elkaar informeren en ideeën en kansrijke zaken uitwisselen;
  • Participeren in de uitvoering van de Economische Agenda Regio Amersfoort door middel van 
    betrokkenheid en als gesprekspartner bij thema´s en projecten van de regionale economische agenda;
  • Fungeren als klankbord/sparringpartner voor gemeenten in de regio, Bureau Regio Amersfoort,
    provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU) bij de totstandkoming en uitvoering van besluitvorming over beleid dat voor ondernemers van belang is;|
  • Regionale belangenbehartiging uitoefenen voor regionale ondernemers;
  • Relevante regionale economische (beleids)thema’s agenderen bij stakeholders;
  • Gezamenlijk optrekken met overheden en andere partijen bij het uitvoeren, initiëren en ondersteunen van relevante projecten op het gebied van regionale economie.

 

 

Nieuwsoverzicht