Economisch herstel in KvK regio's t Gooi, Eemland en Flevoland zet door


Dinsdag 31 mei 2011

Het aantal ondernemers, dat positief is over het economisch klimaat, de omzet en personeelssterkte groeit nog steeds, al stabiliseert deze groei wel. Vooral in Flevoland is deze groei te zien. Kijkend naar de sectoren, springen vooral de industrie en groothandel er positief uit. Ondernemers in de bouw en zakelijke dienstverlening hebben het echter nog moeilijk. Dit blijkt uit de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) voor het tweede kwartaal van 2011 van de Kamer van Koophandel.

Algemeen
Vanaf 2009 is een duidelijk herstel van de economische crisis zichtbaar. In de afgelopen periode vlakt dit herstel echter wat af. Zo ook in het eerste kwartaal van 2011. Mede door de ongunstige economische omstandigheden in een aantal Europese landen, zagen in het eerste kwartaal 18% van de ondernemers in de regio van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, het economisch klimaat zelfs wat verslechteren. 13% zag een verbetering. Het eerste kwartaal van dit jaar zagen veel ondernemers een afname in omzet. Dit kwam vooral vanwege de omzetpiek in december 2010. Ondernemers verwachten dat in het volgende kwartaal de omzet en economisch klimaat weer beter wordt. In het eerste kwartaal van 2011 is ook de personeelssterkte afgenomen. In het komende kwartaal wordt weer een groei verwacht, onder andere door het zomerseizoen.

Per regio
In ’t Gooi verloopt het economisch herstel moeizaam. De media en ict zijn hier sterk vertegenwoordigd en juist deze branches hebben het in het eerste kwartaal moeilijk gehad. Eemland herstelt beter en dankt dit vooral aan de groei in de export. Ondernemers zijn door de bezuinigingen in Nederland en andere Europese landen wel wat behoudender geworden. Toch verwacht ruim 30% van de ondernemers een groei in het volgende kwartaal. Flevoland kende het vorige kwartaal de meeste groei in zowel omzet, economisch klimaat en personeelssterkte. Zij scoort zelfs even goed en soms beter dan de rest van Nederland. Dit komt vooral door de goed presterende groothandel, industrie en landbouw, die ruim vertegenwoordigd zijn in deze provincie.

Sectoren
De COEN laat zien dat vooral de sector industrie het goed doet. Deze sector herstelt zich volop van de economische crisis. Deze gunstige ontwikkeling hangt samen met de ontwikkelingen in Duitsland. Een land waarmee de Nederlandse industrie nauw verweven is. Ook de groothandel laat een goed herstel zien. Ondernemers in deze sector zijn het meest positief over de omzet. Zij profiteert vooral van de binnenlandse vraag en aanhoudende groei van im- en export. De detailhandel, bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening herstellen langzaam. Vooral in de bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening verloopt het herstel moeizaam, doordat deze sectoren erg seizoens en economisch gevoelig zijn.

COEN
De Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Bron: KvK.nl

Nieuwsoverzicht