Uitnodiging 21 april Bezoek aan de Veiligheidsregio Utrecht in de praktijk met static show!


Vrijdag 01 april 2016

Binnen de provincie Utrecht werken 26 gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door Veiligheidsregio Utrecht (VRU), een organisatie onder bestuur van de burgemeesters van de 26 gemeenten. De VRU draagt samen met de veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden en van branden, calamiteiten en crisis.

U kent de VRU waarschijnlijk van beleidsstukken, jaarstukken en zienswijzetrajecten, maar hoe goed kennen we elkaar nu eigenlijk echt en hoe vertaalt zich dit nu in de praktijk voor in het bijzonder het bedrijfsleven? Vragen waar we antwoorden op krijgen tijdens de bijeenkomst op donderdag 21 april aanstaande. We gaan in gesprek over de mooie en vaak ook complexe aspecten van (fysieke) veiligheid en brandweerzorg, maar krijgen tevens een spetterende demonstratie van de Brandweerpost Amersfoort!

Wij zien u graag op 21 april aanstaande in Amersfoort!

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van VNO-NCW Midden in de regio’s Utrecht en Eemland

Programma donderdag 21 april
Brandweerpost Amersfoort
Kleine Koppel 35
3812 PG Amersfoort
15.30 uur        Inloop
15:50 uur        Samenvoeging VNO-NCW regio’s Utrecht
16.00 uur        Welkom door de heer dr. P.L.J. (Peter) Bos, presentatie; de VRU van buiten naar binnen
16.15 uur        Presentatie ‘Werken aan Veiligheid’
17.15 uur        Rondleiding op de brandweerpost met static show
18.00 uur        Borrel
19.00 uur        Afsluiting

Aanmelden   
Via e-mail vermeulen@vno-ncwmidden.nl

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Bron: VNO-NCW-Midden

Nieuwsoverzicht