Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ONS Netwerk Soesterberg


Donderdag 24 maart 2016

Locatie: Hypsos, Centurionbaan 220, Soesterberg
Tijd      : 18.15-21.30 uur

Aan de leden en genodigden is op 23 maart een e-mail gezonden met relevante stukken.

Programma:
18.15-18.30 uur: Inloop en ontvangst
18.30-19.00 uur Huishoudelijk gedeelte

  • Verslag jaarvergadering 15 april 2015
  • Jaarverslag 2015
  • Financiële zake
  • Financieel Verslag 2015
  • Verslag Kascontrolecommissie.
  • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  • Begroting 2016
  • Voorstel tot benoeming van 2 nieuwe bestuursleden. Evert ten Kate en Jan-Marcel van Riet
  • Rondvraag
  • Sluiting

19.00-19.45 uur: Buffet
19.45-20.45 uur: Uitleg over het nieuwbouwconcept van Hypsos door directeur Aart Bor met aansluitend rondleiding door het nieuwe bedrijfsgebouw
20.45-21.30 uur: Borrel

Aanmelden: voor 31 maart via info@ons-netwerk.nl

De tijdens deze vergadering te verstrekken actuele informatie is van wezenlijk belang voor de ondernemers in Soesterberg. Reden genoeg om met velen deze vergadering bij te wonen.

Nieuwsoverzicht