N237 afgesloten voor werk aan verdiepte ligging en voorbereidende werkzaamheden Westelijke ontsluiting


Dinsdag 08 maart 2016

Aannemer Van Hattum en Blankevoort/KWS Infra legt in opdracht van de provincie de N237 verdiept aan. Nu kan het verkeer nog langs het werk rijden. Van 21 maart tot 11 juli kan dat niet meer. Graag informeren we u over de omleiding en verkeermaatregelen tijdens deze periode.

Omleiding
Doorgaand verkeer (dat niet in Soesterberg moet zijn) wordt vanaf de provinciale weg omgeleid via de A28. Dat wordt al vroegtijdig langs de N237 aangegeven met borden. Verkeer dat wel in Soesterberg moet zijn, kan bij de Tammer-rotonde en het Sterrenbergkruispunt (Novalaan) het dorp in. Zowel richting het dorpshart als richting Soesterberg-Noord. Voor verkeer binnen het dorp blijft ook de Veldmaarschalk Montgomeryweg open.

Sluipverkeer voorkomen
Om sluipverkeer en hard rijden te voorkomen, nemen we maatregelen. Op de omleidingsroute voor lokaal verkeer door Soesterberg-Noord (Verlengde Tempellaan – Batenburgweg - Sterrenbergweg – parallelweg) hebben we al drempels geplaatst.
Om te voorkomen dat niet-lokaal verkeer door de Rademakerstraat en Banningstraat gaat rijden, brengen we in de Banningstraat een slagboom aan. Deze gaat alleen open voor de bus en de hulpdiensten. Alle woningen, bedrijven en de Banninghal blijven bereikbaar (via de Kampweg of via de Oude tempellaan. Om vanuit het dorp de Tammer-rotonde te bereiken, adviseren we u om via de Kamerlingh Onneslaan en de Oude Tempellaan te rijden.

Hoe lang duurt het?
De tijdelijke afsluiting duurt 16 weken. Maandagmorgen 21 maart wordt de N237 afgesloten voor het verkeer. Het gaat om het deel tussen de Tammer-rotonde en het Sterrenbergkruispunt (Novalaan). De planning is dat de weg 11 juli weer open gaat.

Verplaatsing bushaltes
De bus rijdt tijdens deze werkzaamheden wel over de Rademakerstraat en Banningstraat. De bushalte bij ’t Zwaantje wordt tijdelijk vervangen door een halte op de hoek Banningstraat.

Waarom doen we dit?
Met het verdiept aanleggen van de N237 verbinden we het dorpshart van Soesterberg beter met woonwerkterrein Soesterberg-Noord, park Vliegbasis  en de toekomstige woningen aan de rand van het park. Het moet één mooi geheel worden. Dit project is onderdeel van het Masterplan Soesterberg.

Voorbereidende werkzaamheden Westelijke ontsluitingsweg Soesterberg
Als voorbereiding op de aanleg van de Westelijke ontsluitingsweg Soesterberg moet een aantal bomen worden gerooid. De bomen bevinden zich op de voormalige vliegbasis en op het landgoed Dorrestein. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf woensdag 9 maart en duren ongeveer twee weken.

Waarom een nieuwe weg?
De weg is opgenomen in het bestemmingsplan vliegbasis van de gemeente Zeist en wordt aangelegd voor het ontsluiten van de woningbouwlocatie op de vliegbasis en van Soesterberg-noord. Na de zomer start de aannemer met de aanleg van de verharding van de weg tot aan het vliegveld. Wij verwachten dat de nieuwe weg in het 4e kwartaal van 2016 klaar is en in gebruik kan worden genomen. De weg wordt aangesloten op de Batenburgweg.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust even contact op met Mustafa Hamurcu projectleider, (035) 609 31 45 of mail naar m.hamurcu@soest.nl

Met vriendelijke groet,
Janne Pijnenborg, portefeuillehouder Masterplan Soesterberg
Jannelies van Berkel, portefeuillehouder Verkeer

 

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht