Oplichters: zgn. Centraal Justitieel Incassobureau


Vrijdag 08 januari 2016

Een Soester ondernemer heeft een factuur (zie onderstaand) ontvangen van het Centraal Jutitieel Incassobureau. Volgens de ondernemer is dit oplichting.. Mochten wij meer van deze meldingen ontvangen dan zullen wij u daarover opnieuw berichten.
----

Subject: Betreft: opgelegde administratieve sanctie

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie is gebleken dat u een openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift. Uit de controle is gebleken dat u door rood bent gereden. Hiervoor hanteren wij een minnelijke schikking van €344,63 (inclusief administratiekosten). Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betalig te voldoen. Dit bedrag is tot op heden nog niet voldaan.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie

Omschrijving overtreding: Rijden door roodlicht.

Datum: 20 november 2015
Openstaande bedrag: €338,53
Administratiekosten: €6,10
Te betalen: €344,63

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te betalen naar tegenrekening NL55INGB0747742251 T.N.V. CJIB te Leeuwaarden en als betalingskenmerk uw kenteken. Indien wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen.

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en wij verdere incassomaatregelen achterwege kunnen laten.
Als u het openstaande bedrag hoorheen al betaald heeft kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Pim Grootfaam
Centraal Justitieel Incassobureau

 

Nieuwsoverzicht