Algemene Leden Vergadering Soester Zakenkring


Donderdag 12 november 2015

Na een hartelijk welkom aan de circa 90 leden en genodigden door voorzitter Kees Wantenaar, feliciteert Kees het bestuur van de Soestdijkse Grachten met het behalen van de 2e prijs bij de verkiezing ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland 2015’. Alhoewel er teleurstelling was over het behaalde resultaat, vinden hij en wethouder Marcel Adriani dat wij toch het op een na beste bedrijventerrein van Nederland hebben. Een prachtig resultaat!

Vervolgens worden de gebruikelijke jaarstukken en de financiële paragraaf besproken en met enkele aanpassingen in het financiële verslag goedgekeurd. Deze worden weergegeven in de notulen van deze jaarvergadering.
Vermeldenswaard is dat Jan Erik van der Wolf zich voor een nieuwe periode van 4 jaar herkiesbaar heeft gesteld en als zodanig met applaus wordt herbenoemd. Jan Bodewes treedt na 10 jaar af als bestuurslid van de Soester Zakenkring. Vanwege zijn vele verdiensten ontvangt Jan een bij hem passend kunstwerkje (een huis op palen). Claudia Looysen wordt als afgevaardigde van de Soestdijkse Grachten gekozen als opvolger van Jan Bodewes. Ronald de Beer wordt gekozen in het bestuur als afgevaardigde van Winkelcentrum Soest-Zuid. 

Aansluitend werd door Soester Anko Blokzijl een zeer inspirerende en boeiende presentatie gegeven over ‘Data, het afval van de informatie revolutie’.
Aan de hand van technologische ontwikkelingen werd door hem op pakkende, soms beangstigende, maar zeker ook humoristische wijze gesproken over de wereld van technologie, privacy en vooruitgang. Terwijl aan de hand van hedendaagse ontwikkelingen beelden van de toekomst werden geschetst. De technologische ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen, hebben een steeds grotere impact op de wijze waarop we nu business doen. Alleen hij die mee kan veranderen zal in de visie van Blokzijl overleven. Blokzijl voorspelde eind vorige eeuw dat internet gratis zou worden en is van mening dat dit binnen afzienbare termijn ook voor elektriciteit en telecom gaat gelden.

Daarna werd door Hilton Royal Parc Soestduinen op deskundige wijze een waar palet aan Indische lekkernijen gepresenteerd en vloeide de drank zoals die hoort te vloeien.

Voor de door Jaap van den Broek gemaakte foto’s, kijk hier.

Nieuwsoverzicht