Inloopavond en inspraaktermijn voorontwerpbestemmingsplan Soesterberg-Noord


Dinsdag 19 mei 2015

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Soesterberg-Noord en inloopavond.

Dit bestemmingsplan gaat over Soesterberg Noord en voorziet het gebied van een actuele bestemmingsplanregeling en het biedt ruimte voor (toekomstige) ontwikkelingen.

Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan Soesterberg Noord en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf donderdag 21 mei 2015 tot en met woensdag 1 juli 2015, ter inzage in de bibliotheek Soesterberg (Rademakerstraat 97).

Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen
Het voorontwerpbestemmingsplan kan geraadpleegd worden op de landelijke website voor ruimtelijke plannen via deze link 

Voor professioneel gebruik kunt u de planbestanden hier downloaden.

Het voorontwerpbestemmingsplan kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website voor ruimtelijke plannen, zie deze link.  

Het planidentificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSTB0012-0107.

Inloopavond woensdag 3 juni 2015
Op woensdag 3 juni wordt er een inloopavond gehouden. Deze avond vindt plaats van 20.00 uur tot 21.30 uur en wordt gehouden in de zaal ‘Wintertuin’ in het Klooster Cenakel bij Kontakten der Kontinenten in Soesterberg.  Op deze avond kunt u zich informeren over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan en over de planprocedure. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan met de opstellers van het voorontwerpbestemmingsplan. Bij deze bijeenkomst zal geen presentatie worden gehouden. 

Procedure van inspraak
Tijdens de gestelde termijn van zes weken (van donderdag 21 mei 2015 tot en met woensdag 1 juli 2015) kan iedereen zijn of haar inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan Soesterberg Noord  schriftelijk, digitaal of mondeling indienen:

  • schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van B&W en kunnen worden gestuurd naar Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Soesterberg Noord.
  • digitale inspraakreacties kunnen worden gericht aan het college van B&W en worden gemaild naar het volgende e-mailadres: ruimtelijkeplannen@soest.nl onder vermelding van: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Soesterberg Noord.
  • voor mondelinge inspraakreacties kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 035-6093 632 met de heer R. Mooij.

Bron: gemeente Soest

 

Nieuwsoverzicht