Ontwerp voor de Fietsverbinding Soest-Soesterberg en aanpassing Postweg


Donderdag 30 april 2015

De gemeente Soest heeft een voorlopig ontwerp opgesteld voor twee projecten in en nabij Soesterberg:

  • de directe fietsverbinding Soest-Soesterberg; hierbij wordt de Veldmaarschalk Montgomeryweg heringericht, een nieuw fietspad op de vliegbasis aangelegd, het bestaande fietspad op het Soester Hoogt verbreed en de oversteek bij de Verlengde Paltzerweg veiliger ingericht
  • de herinrichting van de Postweg

We willen hiermee zorgen voor een directe, comfortabele en veilige inrichting van de fietsroute tussen Soest en Soesterberg alsmede een veilige inrichting van de Postweg. Wij zijn benieuwd wat u van het voorlopige ontwerp vindt.

Waar vindt u het ontwerp?
Vanaf woensdag 29 april tot en met woensdag 10 juni 2015 ligt het voorlopig ontwerp (PDF-Formaat, 0,80 MB) ter inzage op de volgende locaties:

  • Het gemeentehuis van Soest, Raadhuisplein 1, Soest
  • De bibliotheek van Soesterberg, Rademakerstraat 97, Soesterberg

Wilt u reageren?
Wilt u reageren op het ontwerp? Uw reactie kunt u per post sturen aan de gemeente Soest, t.a.v. de heer Klaas Jelle Veenstra, Postbus 2000, 3760 CA, Soest. U kunt uw reactie ook mailen naar postbus2000@soest.nl

Hoe gaat het verder?
Uw reacties nemen we mee bij het opstellen van het definitieve ontwerp. De inspraakreacties worden gebundeld. Na verwerking van de inspraakreacties en mogelijk aanpassing van het ontwerp wordt het ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van B en W.

Contact
Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp? Neemt u dan contact op met de heer Klaas Jelle Veenstra op (035) 60 93 684, e-mail postbus2000@soest.nl t.a.v. Klaas Jelle Veenstra.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht