Soesterberg, een gedaantewisseling van een dorp


Vrijdag 24 april 2015

Soesterberg, de groene basis! Een dorp met een heel eigen karakter sterk beïnvloed door de voormalige militaire vliegveld met een uniek militair museum, gelegen in het groene Park Vliegbasis Soesterberg.

De ligging van de dorpskern pal naast dit gebied en de rijke historie geven Soesterberg een bijzondere sfeer. In een regio met veel werkgelegenheid profiteert Soesterberg van haar ligging op de Utrechtse Heuvelrug met bossen, duinen en landgoederen én van een goede bereikbaarheid met de auto. De komende jaren worden diverse klein- en grootschalige woningbouwprojecten gerealiseerd in dit groene dorp, met een passend niveau aan winkels en voorzieningen en een actief verenigingsleven. Deze combinatie maakt Soesterberg tot een uniek dorp waar het goed wonen, recreëren en werken is.

Wat gebeurt er in Soesterberg?
Het dorp ondergaat een gedaanteverwisseling; één die het groene, dorpse karakter versterkt. Er is al veel gebeurd en er staat nog veel meer te gebeuren. Met de nieuw ingerichte Rademakerstraat, inclusief een nieuwe grote supermarkt, woningen en medische en sociale voorzieningen op het Evenemententerrein, ontstaat een nieuw en levendig dorpshart. Een centrum dat ook dankzij de activiteiten op het manifestatieterrein, de ijsbaan en in de Banninghal voor altijd een een plek van ontmoeting zal zijn.

Door de verdiepte aanleg van de N237 zijn er straks geen obstakels meer om snel en veilig vanuit het dorp, door het woonwerkgebied Soesterberg-Noord bij een pleisterplaats op de opengestelde, voormalige vliegbasis te komen; een uniek natuur- en recreatiegebied. Aan de rand van wat nu Park Vliegbasis Soesterberg heet en in het oostelijk gelegen Apollo-Noord zijn woningbouwlocaties in ontwikkeling:Landgoed Oude Tempel en Kontakt der Kontinenten. Op een toplocatie aan de A28 ishet nieuwe bedrijventerrein Richelleweg klaar voor de toekomst.

Overzichtskaart van alle projecten (PDF-Formaat, 0,17 MB)

Soesterberg en Hart van de Heuvelrug
De plannen zijn geschetst in het Masterplan Soesterberg en worden deels in regionaal verband gerealiseerd binnen het programma Hart van de Heuvelrug, een samenwerkingsverband met onder andere Provincie Utrecht en de gemeente Zeist. Binnen dit programma is onder andere afgesproken om de ontwikkeling van natuur te bekostigen uit de opbrengsten van bouwprojecten, de zogenaamde roodgroenbalans.

De eerste projecten zijn klaar, er zijn veel concrete en onomkeerbare plannen, maar dit is allemaal niet in een paar jaar geregeld. Zeker niet in het huidige economische tij. Het gaat stap voor stap, en soms langzamer dan we willen, maar de vooruitgang van Soesterberg en de regio is niet te stoppen.

Overige deelprojecten

Nieuwsbrief
Enige malen per jaar verspreidt de gemeente Soest de nieuwsbrief In Uitvoering huis-aan-huis in Soesterberg. Hierin vindt u informatie over de projecten uit het Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis, maar zeker ook van Soesterbergers uit de sociale en culturele hoek.

Film over de veranderingen in Soesterberg
Zie verder

 

Meer informatie

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht