Oproep goede doelen voor Haringparty Soest-Baarn 2015


Vrijdag 17 april 2015

Of de Nieuwe Haring op 10 juni a.s. vet genoeg is, is nu nog niet te zeggen. Als het wel zo is, zal de Soester Zakenkring in samenwerking met de Contactgroep Baarnse Bedrijven en Horeca Baarn-Soest op die dag de 14e Haringparty Soest-Baarn worden gehouden.

Naast een informele bijeenkomst in Hilton Royal Parc Soestduinen, is de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuw voor goede doelen in Soest en Baarn een belangrijk onderdeel van dit evenement.

De organisatie van de Haringparty heeft al een aantal goede doelen ontvangen, maar roept  verenigingen, organisaties en instellingen zonder winstoogmerk op zich aan te melden voor een deel van de opbrengst van de veiling.

Om in aanmerking te komen dient een vereniging, organisatie of instelling te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het toegekende bedrag kan alleen worden besteed aan een maatschappelijk doel dat gevestigd is in Soest of Baarn, en niet een commercieel doel.
  • Het doel mag niet tevens uit een overheidsfonds reguliere financiële ondersteuning ontvangen.
  • Aangetoond moet worden dat voor het bestedingsdoel onvoldoende financiën uit eigen middelen beschikbaar zijn.
  • Achteraf dient aan het dagelijks bestuur van de Soester Zakenkring gegevens te worden overlegd waaruit blijkt dat het verstrekte geldbedrag aan het gestelde doel is besteed.

Een commissie van de Haringparty bepaalt wie of niet in aanmerking komt voor een deel van de opbrengst van de veiling.

In het verzoek dienen de onderstaande onderwerpen naar voren te komen:

  • Naam en doel van vereniging, organisatie of instelling.
  • De bestemming van de donatie.

Het aanmelden kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden naar Paul Martens,  info@soesterzakenkring.nl

De inschrijving sluit op vrijdag 24 april 2015.

 

Nieuwsoverzicht