BEST PRACTICE SOEST: 'Soest renoveert 107 prototype-woningen'


Dinsdag 14 april 2015

Soest renoveert 107 prototype-woningen De gemeente Soest is samen met Heerhugowaard ‘proeftuin’ van de Stroomversnelling huur. Het zijn plaatsen waar prototypes zijn ontwikkeld en vele lessen zijn geleerd. Maar liefst 107 huurwoningen krijgen in Soest een nul-op-de-meter renovatie.

Jan Loogman, teamleider Vergunning en Handhaving bij de gemeente, is er trots op dat de hobbels die gemeente, woningcorporatie en bouwer tegenkwamen, gezamenlijk en vrij soepel zijn genomen.

Het gaat om een naoorlogse wijk in Soesterberg. Gemiddeld zo’n zeven woningen in één rij. Het bestemmingsplan vormde geen hindernis, omdat dit ruimte biedt voor een (kleine) afwijking van de voorgevelrooilijn. Door middel van een ontheffing werden belemmeringen op het gebied van de Flora- en faunawet weggenomen. Maar wat volgens Loogman de nodige gesprekken kostte, was de verandering van het uiterlijk van de woningen. ‘Van dakpannen naar zonnepanelen, van baksteen naar steenstrips, geen zinken goten meer, andere kozijnen – de uitstraling die de huizen tientallen jaren hebben gehad, is door de renovatie drastisch veranderd. Maar doordat we in het voortraject veel aandacht hebben besteed aan de welstandscriteria, is de welstandstoets soepel verlopen. De positieve grondhouding die de welstandscommissie vanaf het begin had, was daarbij erg belangrijk.’ Na het zien van de voorbeeldwoning besloten alle huurders mee te doen. Loogman: ‘Om de simpele reden dat ze voor dezelfde maandlasten een mooier huis krijgen.’ Leges Een ander aandachtspunt waren de leges die de bouwer betaalt voor een bouwvergunning. Loogman: ‘Wij rekenen de bouwkosten die een aannemer opgeeft nog eens na en bepalen op basis daarvan de leges. Het leek ons eerst onmogelijk dat de aannemer de renovaties voor zo’n lage prijs kon doen, maar het klopte toch. Door het concept van prefabriceren en door de schaalgrootte kunnen de kosten flink worden gedrukt. Dat betekende dus ook dat de leges lager werden. Omdat het evengoed nog om een groot bedrag ging voor alle 107 woningen samen, hebben wij de factuur in delen verstuurd, gerelateerd aan de bouwfases. Anders was het voor de bouwer financieel niet behapbaar geweest.’ Na het verlenen van de omgevingsvergunning voor alle betreffende woningen, kwamen bij de gemeente zeven bezwaarschriften van omwonenden binnen. Zij maakten bezwaar tegen het veranderende uiterlijk van hun omgeving en tegen de verwachte overlast van bouwwerkzaamheden. ‘Glimmende zonnepanelen in plaats van het vertrouwde uitzicht op jaren vijftig-woningen – dat vonden sommige omwonenden een te grote overgang. Ook waren ze bang voor maandenlange overlast, omdat de woningen in verschillende fases werden aangepakt.’ Bouwer en corporatie knapten in Soest eerst één woning op, vooruitlopend op de rest van het traject. ‘Dat was een risico, zeker op het gebied van welstand, want er was een kans dat het bij die ene woning zou blijven. Dat risico hebben we bewust genomen. Achteraf bleek het heel goed te werken: alle betrokkenen, ook de omwonenden, krijgen met zo’n modelwoning een veel duidelijker beeld van wat er gaat gebeuren.’ Wat Soest van deze aanpak vooral heeft geleerd, zegt Loogman, is dat communicatie met de buurt van groot belang is. ‘Betrek alle omwonenden in een vroeg stadium bij de plannen, dus niet alleen de bewoners van de huizen die worden opgeknapt. Beleg voorlichtingsavonden, vertel mensen wat er gaat gebeuren en in welke volgorde. De bouwer heeft daarin een belangrijke rol, want die heeft de precieze informatie.’

Wat is Stroomversnelling?
Een initiatief om totaal vernieuwde comfortabele woningen te realiseren zonder meerkosten. Woningen worden zo gerenoveerd dat ze in eigen energiebehoefte gaan voorzien. Een samenwerking van in eerste instantie bouwers en woningbouwcorporaties. 4,5 miljoen naoorlogse huur- en koopwoningen renoveren tot nul-op-de-meter. Zowel hoog- als laagbouw. Eerste fase: 11.000 woningen. Jaarlijks streven: 80.000 woningen duurzaam renoveren.  Alle krachten bundelen, processen stroomlijnen en standaardiseren. Voor uitgebreide informatie, lees verder

Nieuwsoverzicht