RWS Nieuwsbrief februari 2015: Verbreding A1 (Bunschoten-Hoevelaken)


Zondag 01 februari 2015

Start werkzaamheden in februari
Rijkswaterstaat verbreedt de A1 van aansluiting Bunschoten naar knooppunt Hoevelaken in de richting Amsterdam - Apeldoorn van 2 naar 3 rijstroken. Met de aanleg van een extra rijstrook neemt de filevorming op de A1 af en kan het verkeer beter doorrijden.
Lees verder

Verbreding in fases
Om ervoor te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt, voert Rijkswaterstaat de wegverbreding in 2 fases uit.
Lees verder

Minder hinder
Bouwmaterialen worden aangeleverd, heipalen geheid en de weg wordt tijdelijk afgesloten (weekendafsluiting in laatste weekend van mei). Om de verbreding te realiseren, is overlast onvermijdelijk. Wel doet Rijkswaterstaat er alles aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard staat hierbij veiligheid op de eerste plaats.
Lees verder


Bomen kappen en dan?
Om de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken mogelijk te maken verwijdert Rijkswaterstaat 75 bomen. In overleg met de gemeente Amersfoort worden 75 nieuwe bomen geplant.
Lees verder

Aangrenzende projecten
Na de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken volgen er nog 2 andere projecten op de A1. In dit artikel leest u hier meer over.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het TB kunt u tussen 6.00 en 22.30 uur contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis) of stuur ons een email: 08008002@rws.nl. Met vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 45 69 602.

Voor meer informatie over het project A1 Bunschoten - Hoevelaken www.rws.nl/verbredingbunschoten-hoevelaken

Voor de bijlage met aandachtspunten voor bedrijven, lees verder

Voor de bijlage over het tracébsluit, lees verder

Bron: Rijkswaterstaat

Nieuwsoverzicht