Oproep lokaal aanbestedingsbeleid bij overheidsopdrachten aanpassen


Vrijdag 19 december 2014

De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort vindt dat gemeenten in de regio Amersfoort in overleg moeten met het georganiseerde bedrijfsleven om hun aanbestedingspraktijk in lijn te brengen met het doel van de Aanbestedingswet die vorig jaar is ingegaan. Dit betekent betere kansen voor het lokale MKB bij overheidsopdrachten.

Gemeenten belangrijke opdrachtgever
Nederlandse gemeenten geven jaarlijks 17 miljard euro uit aan aanbestedingen en inkoop. Hiermee zijn zij een belangrijke economische factor voor de lokale economie. Niet voor niets is MKB-vriendelijk aanbesteden een speerpunt van de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort. De nieuwe Aanbestedingswet (april 2013) – die het midden- en kleinbedrijf eerlijker kansen op opdrachten moet geven – heeft veel wijzigingen met zich meegebracht. Gemeenten hebben sindsdien goede stappen gezet, maar tegelijk is er nog veel werk te doen.

Pleiten voor uniform beleid
Voor werken die Europees moeten worden aanbesteed (werken met een waarde boven € 5.000.000 en diensten met een waarde boven de € 200.000), gelden de Europese richtlijnen. Bij werken beneden de drempelwaarde is de aanbestedende dienst in beginsel vrij om te bepalen op welke manier opdrachten in de markt mogen worden gezet. Niettemin hebben veel aanbestedende diensten zich daarover zelf regels opgelegd in de vorm van eigen aanbestedingsbeleid. Voor het bedrijfsleven is het een probleem dat die regels per aanbestedende dienst in de regio Amersfoort verschillen. 

Lokale MKB te vaak buitengesloten
Een in de praktijk vaak voorkomend probleem is dat gemeenten verhoudingsgewijs te hoge eisen stellen aan bedrijven. Bijvoorbeeld in de sfeer van omzet, financiële draagkracht en technische bekwaamheid c.q. technische ervaring. Daardoor wordt het lokale en regionale MKB uitgesloten van overheidsopdrachten. Daarnaast laat de praktijk verder zien dat aanbestedende diensten opdrachten nog te vaak gunnen, uitsluitend op basis van het criterium van de laagste prijs. Daardoor wordt geen gelegenheid geboden aan bedrijven om oplossingen aan te bieden die een verhoudingsgewijs betere kwaliteit bieden. De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort pleit daarbij voor gebruik van de onderhandse procedure.   

Overleg met het bedrijfsleven
De onderhandse procedure kan een prima vehikel zijn om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld social return initiatieven die een daadwerkelijk rendement opleveren, duurzaamheidsaspecten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als een gemeente tijdig aangeeft welke koers zij wil varen of, nog beter, in conclaaf gaat met het lokale bedrijfsleven kunnen stappen worden gemaakt waar iedereen baat bij heeft. Een gedegen uitnodigingenbeleid bij de onderhandse procedure hoort daarbij integraal onderdeel te zijn. 

Kloof lokale bedrijfsleven en gemeente verkleinen
Het advies (bijgevoegd) geeft concrete handvatten om een eensluidend aanbestedingsbeleid vorm te geven naar de wensen van het regionale bedrijfsleven. Het is voor de gemeente als aanbestedende dienst zeker mogelijk de lokale markt tegemoet te komen. Niet door het voeren van een voorkeursbeleid, maar door de kloof tussen de lokale markt en de gemeente te verkleinen.

Nieuwsoverzicht