U15 Nieuwsbrief oktober 2014


Woensdag 15 oktober 2014

De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere bereikbaarheid heeft veel voordelen voor uw bedrijf, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot.

De U15 is een belangrijke gesprekspartner voor het ministerie van I&M, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden Nederland. Wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in het bestuurlijk trio van Beter Benutten Midden-Nederland. In de U15 delen bedrijven kennis en ervaringen met elkaar. Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan projecten die de bereikbaarheid in de regio vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen binnen het bedrijf en de invoering van een mobiliteitsbudget.

Voor de Nieuwsbrief van december 2014, lees verder

Bron: U15

Nieuwsoverzicht