U15 Uitnodiging exclusieve CEO-bijeenkomst U15 (2 februari)


Vrijdag 09 januari 2015

Zoals u weet zijn de leden van de Soester Zakenkring gezamenlijk aangesloten bij de U15: het netwerk van 300 werkgevers uit de regio Midden-Nederland die samen werken aan duurzame mobiliteit en een goede bereikbaarheid van de regio. U neemt maatregelen, bijvoorbeeld fietsstimulering of de invoering van een mobiliteitsbudget, met als resultaat dat we gezamenlijk als werkgevers inmiddels meer dan 10.000 spitsmijdingen hebben bewerkstelligd.

Om het jaar 2015 af te trappen en elkaar als CEO’s en directeuren te ontmoeten vindt op maandag 2 februari een exclusieve U15-bijeenkomst plaats. Onder het genot van een hapje en een drankje nemen we u mee in de resultaten die de U15 heeft behaald en kijken we vooruit naar de komende jaren in dit netwerk. Daarnaast is er uitgebreid de ruimte om te netwerken en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook de leden van de stuurgroep Beter Benutten II, i.c. verantwoordelijke bestuurders van de provincie, grote gemeenten uit onze regio, BRU en Rijkswaterstaat zullen aanwezig zijn.

De exclusieve CEO-bijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van Capgemini in Utrecht. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@u15.nl. Hopelijk tot in februari!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de U15,
Ton de Jong
CEO bestuurlijk trio Beter Benutten Midden-Nederland
Bestuurder Grontmij Nederland

Bron: U15

 

Nieuwsoverzicht