Algemene Ledenvergadering Soester Zakenkring 2013-2014


Vrijdag 14 november 2014

85 leden van de Soester Zakenkring hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, die dit jaar gehouden werd in Hilton Royal Parc Soestduinen.

Na het welkomstwoord van voorzitter Kees Wantenaar en de overhandiging van een bos bloemen aan Antonio van de Hengel dat hij (samen met Sander van Veenendaal en Marieke Beijersbergen) voor Grand Café De Lindenhof de titel 'Meest markante horecaondernemer van Midden Nedertland' onlangs ontving, werd de vergadering geopend. Met enkele opmerkingen van de aanwezigen werd het gevoerde beleid en de financiële paragraaf geaccordeerd. Voor de notulen, lees verder. Volgen zo spoedig mogelijk.

Na het officiële deel hield wethouder Yvonne Kemmerling op de haar bekende wijze een gloedvol betoog over wat de gemeente Soest in positieve zin te bieden heeft; waarbij aangetekend dat de relatie tussen de gemeente en ondernemend Soest door buurgemeenten vaak als voorbeeld wordt genoemd.

Daarna waren er presentaties door leden van in Soest opererende platforms, t.w.: Annemiek Ramaekers over POWER Soest, Gerrit Vledder over het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest en Frederike Boomsma over het Toeristisch Platform Soest.

Tenslotte was er een forum met bovengenoemde sprekers waarbij vier stellingen werden bediscussieerd.

Vervolgens was er een diner waar op informele wijze de inwendige mens tegoed gedaan werd.

Voor de door Jaap van den Broek gemaakte foto’s, kijk verder.

 

 

Nieuwsoverzicht