RWS Nieuwsbericht oktober 2014: Verbreding A1 (Bunschoten-Hoevelaken)


Dinsdag 14 oktober 2014

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 30 september 2014 hetTracébesluit A1 Bunschoten - Hoevelaken getekend (zie advertentietekst in bijlage). Dit besluit maakt het mogelijk om de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken aan de zuidzijde te verbreden met 1 rijstrook, in de rijrichting Amsterdam - Apeldoorn. Het Tracébesluit ligt van 9 oktober tot en met 20 november 2014 ter inzage in de regio.

De procedure
Het Tracébesluit (TB) beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken. Ook bevat het TB een zorgvuldige beschrijving van de effecten op de omgeving. Iedereen kan het TB inzien van 9 oktober tot en met 20 november 2014. Voor diegenen die eerder een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerp-Tracébesluit is het mogelijk om beroep in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ter inzage
Het TB is te downloaden op www.platformparticipatie.nl. Daarnaast is het TB van 9 oktober tot en met 20 november 2014 in te zien op de volgende locaties:

  • gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, Amersfoort
    gemeente Bunschoten, Stadsspui 1, Bunschoten-Spakenburg
  • provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, Apeldoorn
  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2, Utrecht
  • ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het TB kunt u tussen 6.00 en 22.30 uur contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis) of stuur ons een email: 08008002@rws.nl. Met vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 45 69 602.

Rijkswaterstaat kiest Van Gelder-Mobilis als aannemer voor het project A1 Bunschoten - Hoevelaken
Rijkswaterstaat heeft voor de verbreding aan de zuidzijde van de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken gekozen voor de bouwcombinatie Van Gelder-Mobilis. Via een openbare aanbesteding zijn zij geselecteerd om de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Hoevelaken uit te voeren. Als het Tracébesluit definitief is vastgesteld kan het werk beginnen. De verwachting is dat begin 2015 gestart wordt.

Oproep omgevingsoverleg
Aannemerscombinatie Van Gelder-Mobilis is op dit moment bezig met de uitwerking van het ontwerp, de fasering van verkeersmaatregelen en voorbereidende werkzaamheden. Zij horen graag van u wat de omgeving belangrijk vindt. Meld u aan voor het omgevingsoverleg.

Welke hinder moet worden voorkomen? En hoe kunnen we het best communiceren over de werkzaamheden en de eventuele hinder? Graag nodigen wij u uit hierover mee te denken in een omgevingsoverleg met bewoners en bedrijven.

We willen dit overleg 2 keer houden: 1 keer eind 2014 en 1 keer tijdens de uitvoering in het voorjaar 2015. U wordt dan geïnformeerd over de planning en de voortgang en kunt u ons adviseren hoe we zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de informatiebehoefte van bewoners en bedrijven.
Meld u voor maandag 27 oktober 2014 aan voor het omgevingsoverleg. U doet dit door ons een e-mail te sturen: A1bunschotenhoevelaken@vangelder.com.

Wensen bedrijven
Eerder is er een bijeenkomst geweest waarin bedrijven werden uitgenodigd om in een zeer pril stadium alvast mee te denken over de uitvoering van dit project. Tijdens deze avond is een aantal aandachtspunten opgehaald. Deze aandachtspunten zijn inmiddels meegegeven aan de bouwcombinatie Van Gelder-Mobilis. In de bijlage kunt u deze aandachtspunten nog eens nalezen.

Voor meer informatie over het project A1 Bunschoten - Hoevelaken www.rws.nl/verbredingbunschoten-hoevelaken

Voor de bijlage met aandachtspunten voor bedrijven, lees verder

Voor de bijlage over het tracébsluit, lees verder

Bron: Rijkswaterstaat

Nieuwsoverzicht