Interessante lunchbijeenkomst over de Kredietunie Midden-Nederland


Vrijdag 23 mei 2014

Ruim 50 leden en gasten van de Soester Zakenkring wilden wel meer weten wat de Kredietunie Midden-Nederland inhoudt en gaven gehoor aan de uitnodiging voor een lunchbijeenkomst op donderdag 22 mei, die gehouden werd in het gerenoveerde Grand Café Soestdijk.

Na een welkom door Jan Erik van der Wolf (vicevoorzitter Soester Zakenkring) vertelde Hans Erdmann dat het initiatief voor de Kredietunie Midden-Nederland is genomen door vijf ondernemers die actief zijn in deze regio. Zij ontvingen signalen van mede-ondernemers die moeite hadden om kredieten te verkrijgen. Anderzijds kennen zij veel ondernemers in de regio die beschikken over kapitaal en dat graag willen aanwenden om mede-ondernemers te helpen. Toen de initiatiefnemers in aanraking kwamen met het fenomeen Kredietunie, hebben zij besloten om dit serieus te onderzoeken. In september 2012 is er een symposium gehouden in Leusden om de interesse voor een Kredietunie te toetsen. Daar waren dermate veel positieve reacties, dat de groep besloot om het initiatief van de grond te tillen. Dit heeft in de zomer van 2013 geleid tot het aanstellen van een bestuur dat de opzet van de Kredietunie ter hand heeft genomen. 

Vervolgens lichtte Willem Jongbloed uitgebreid de ins- en outs toe die tot het verkrijgen en het verstrekken van een krediet kunnen leiden, buiten de banken om.

Daarna stelden diverse aanwezigen aan beide heren vragen die op een adequate wijze werden beantwoord.

Lees verder voor de presentaties.

Lees verder voor de deelnemers.

Voor de door Jaap van de Broek gemaakt foto's, zie verder.

 

Nieuwsoverzicht