Nieuwsbrief Westelijke ontsluiting Amersfoort


Woensdag 21 mei 2014

De gemeenteraad van Amersfoort heeft een besluit genomen over het beschikbaarstellen van het investeringskrediet voor de ontwikkeling rondom de aanleg van het tracé Westelijke ontsluiting. Hierdoor kan het gekozen tracé verder uitgewerkt worden in een ontwerpbestemmingsplan. 

Voor de Nieuwsbrief van april/mei 2014, lees verder

Bron: gemeente Amersfoort, afd. Stedelijke Ontwikkeling & Beheer

 

Nieuwsoverzicht