Uitnodiging lunchbijeenkomst Soester Zakenkring, 22 mei a.s.


Woensdag 07 mei 2014

Over de Kredietunie Midden-Nederland:
Het initiatief voor de Kredietunie Midden-Nederland is genomen door vijf ondernemers die actief zijn in deze regio. Zij ontvingen signalen van mede-ondernemers die moeite hadden om kredieten te verkrijgen. Anderzijds kennen zij veel ondernemers in de regio die beschikken over kapitaal en dat graag willen aanwenden om mede-ondernemers te helpen. Toen de initiatiefnemers in aanraking kwamen met het fenomeen kredietunie, hebben zij besloten om dit serieus te onderzoeken. In september 2012 is er een symposium gehouden in Leusden om de interesse voor een kredietunie te toetsen. Daar waren dermate veel positieve reacties, dat de groep besloot om het initiatief van de grond te tillen. Dit heeft in de zomer van 2013 geleid tot het aanstellen van een bestuur die de opzet van de kredietunie ter hand heeft genomen. 

De heren Willem Jongbloed (oud-partner InterExcellent) en Hans Erdmann (oud-algemeen directeur Rabobank Amersfoort), beiden bestuursleden van de Kredietunie Midden-Nederland zullen de presentatie verzorgen.

Lees hier de uitnodiging met relevante gegevens zoals die aan de leden en genodigden van de Soester Zakenkring is gezonden.

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht