Start procedure bestemmingsplan Verdiepte Ligging N237


Donderdag 10 april 2014

Het college van B&W van de gemeente Soest legt het ontwerpbestemmingsplan Verdiepte Ligging N237 in Soesterberg ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, begint de provincie Utrecht medio volgend jaar met de aanleg van de onderdoorgang van de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Over de verdieping komt een overkapping van ongeveer 200 meter. Hierdoor ontstaat een ongehinderde verbinding tussen de kern van Soesterberg, Soesterberg-Noord en Park Vliegbasis.

De terinzagelegging duurt van 17 april tot en met 28 mei. Het college wil het ontwerpbestemmingsplan in juli ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.

Tijdelijke situatie
Tijdens de werkzaamheden is de N237 volledig afgesloten. Het doorgaande verkeer tussen Utrecht en Amersfoort wordt dan omgeleid via twee ontsluitingswegen. Voordat de werkzaamheden beginnen, legt de gemeente Soest vanaf de Tammerrotonde aan de oostkant van Soesterberg-Noord een nieuwe ontsluitingsweg aan die uitkomt op de Baterburgweg. Aan de westkant legt de provincie samen met de gemeenten Zeist en Soest een nieuwe weg aan, deels over de voormalige vliegbasis. Die is niet alleen nodig voor bewoners en bedrijven van Soesterberg-Noord, maar ook voor de toekomstige woningbouw op de voormalige vliegbasis en de toekomstige ontwikkeling van het terrein van de firma Dorrestein door de gemeente Zeist.

Ruggengraat
Wethouder Jannelies van Berkel is blij met deze volgende stap in de uitvoering van het Masterplan Soesterberg: “Door de Amersfoortsestraat bij de Veldmaarschalk Montgomeryweg te verdiepen en te overkappen, haalt de provincie een vervelende barrière weg in Soesterberg. Het is een van de grootste projecten uit het Masterplan Soesterberg, zeg maar de ruggengraat van het hele plan.”

Het ontwerpbestemmingsplan heeft enige vertraging opgelopen door aanvullend geluidsonderzoek, nadere onderzoeken ten behoeve van de ontsluitingsweg aan de westkant en de veiligheid van de onderdoorgang bij calamiteiten. Nu ook deze plooien zijn gladgestreken, kunnen de volgende stappen in de realisering van het project gezet worden.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht