Ontwikkelingen rondom project A1, Bunschoten-Hoevelaken


Maandag 14 april 2014

Via dit nieuwsbericht willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project A1 Verbreding Bunschoten - Hoevelaken. Heeft u vragen of opmerkingen, mail ons dan: ondersteuninggoverBB@rws.nl

Extra rijstrook op A1 van Bunschoten naar Hoevelaken
Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen aansluiting Bunschoten en knooppunt Hoevelaken. Met de aanleg van een extra rijstrook neemt de filevorming op de A1 af en kan het verkeer beter door rijden. De A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken wordt verbreed van twee naar drie rijstroken in de richting van Amsterdam naar Apeldoorn. Door de verbreding van de A1 moet ook het zuidelijk viaduct over het spoor (Amersfoort – Zwolle) en de Brenninkmeijerlaan worden vervangen. Deze verbreding maakt onderdeel uit van het programma beter Benutten.

Beter Benutten
Rijkswaterstaat heeft samen met de regionale overheden en het bedrijfsleven een pakket aan maatregelen opgesteld met als doel om bereikbaarheid en doorstroming te vergroten door bestaande knelpunten op te lossen. De verbreding van de A1 Bunschoten – Hoevelaken is één van deze maatregelen in de regio Amersfoort, evenals het verbeteren van de doorstroming bij de aansluiting Bunschoten op de N199 (Bunschoterweg).

Procedure
De verbreding van de A1 Bunschoten-Hoevelaken valt onder de Tracéwet. Dit betekent dat er een ontwerp-tracébesluit (OTB) en een tracébesluit (TB) opgesteld moeten worden. Hierin staat omschreven wat er moet gebeuren om de weg te verbreden, wat de gevolgen hiervan zijn voor de omgeving en het milieu en welke maatregelen er nodig zijn om deze gevolgen te compenseren.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 maart 2014 het ontwerp-tracébesluit A1 Bunschoten – Hoevelaken vastgesteld. Het ontwerp-tracébesluit ligt van 4 april tot en met 15 mei 2014 ter inzage in de regio.

Ter inzage
Het ontwerp-tracébesluit inclusief bijlagen ligt van 4 april tot en met 15 mei 2014 voor een ieder ter inzage bij de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort.Daarnaast organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn hier aanwezig om uw vragen te beantwoorden.U bent van harte welkom op dinsdag 15 april 2014 tussen 18.30 en 21.30 uur in het Campanile Hotel, De Brand 50 in Amersfoort.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 4 april 2014 tot en met 15 mei 2014 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl.

Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, OTB A1 Bunschoten – Hoevelaken, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond op 15 april 2014 in Amersfoort bij een notulist.

Aangrenzende projecten
De verbreding van de A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken loopt in de tijd vooruit op twee andere projecten op de A1:

  • Project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten – Spakenburg (realisatie 2016 – 2018)
  • Project knooppunt Hoevelaken (realisatie 2019 – 2022)

Bron: Rijkswaterstaat

Nieuwsoverzicht