Ondernemers Inloopspreekuur 26 maart


Zaterdag 01 maart 2014

Een van de succesvolle activiteiten van de Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO Soest) en de gemeente Soest is het Ondernemers Inloopspreekuur.

Sinds 2008 zijn Nynke Minkema, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Soest, Henk van Asch en Paul Martens van de BMO Soest beschikbaar om tijdens het Ondernemers Inloopspreekuur te luisteren, u te woord te staan en waar nodig te adviseren over kwesties van zakelijke en algemene aard. Aldus streven de gemeente Soest en BMO Soest naar een doelgerichte en doelmatige communicatie.

Het blijkt dat de Zelfstandige Professionals (ZP-ers) in Soest ook behoefte hebben aan een dergelijk klankbord. 
Vandaar dat in 2014 Annemiek Ramaekers of Ellen van Loon van Soest Netwerkt (naast Nynke Minkema, Henk van Asch en Paul Martens) op de volgende data eveneens aanwezig zullen zijn om u wellicht de helpende hand te kunnen bieden.

Het eerstvolgfende inloopspreekuur is gepland voor:

Heeft u een spoedeisende kwestie?

Neem dan direct contact op.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Nynke Minkema
Tel.: 035-609 34 49
n.minkema@soest.nl  

Henk van Asch
Mob.: 06-53 40 21 00
henk@bmosoest.nl

Annemiek Ramaekers                                                                 
Mob.: 06-11010344                                                                       
annemiek@soestnetwerkt.nl                                                  

Ellen van Loon
Mob.: 06-30184986
ellen@soestnetwerkt.nl

Nieuwsoverzicht