Stand van zaken Ondernemersplein


Vrijdag 21 februari 2014

Ondernemersplaza is dé ontmoetingsplek voor ondernemers in de regio Amersfoort. Ondernemers komen hier tot de beste prestaties door elkaar te ontmoeten, kennis te delen en samen tot nieuwe ideeën te komen. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verder uitbouwen van de activiteiten in het Ondernemersplaza in Amersfoort. De verschillende partners zorgen weer voor een mooie agenda van activiteiten voor de komende tijd. In januari was er weer een goed bezochte vier-de-vrijdag borrel en op 28 februari bent u opnieuw van harte welkom.

De nieuwe Kamer van Koophandel is vanaf 1 januari gestart. In deze landelijke organisatie zijn de regionale Kamers van Koophandel en het innovatiecentrum Syntens opgegaan. De dienstverlening is hiermee ook veranderd. Nadrukkelijker zal de Kamer gebruik maken van digitale mogelijkheden om ondernemers te ondersteunen met hun data, kennis en netwerk.

Hier hoort uiteraard ook het netwerk van de partners van Ondernemersplaza bij. Veel, voor ondernemers relevante informatie op het gebied van starten, innovatie en internationaal zaken doen is nu te vinden op Ondernemersplein.nl. De verschillende organisaties waar de ondernemer terecht kan voor informatie, zoals de belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de gemeenten hebben hun informatie ontsloten via deze digitale portal.

Ondernemersplaza Amersfoort zal ook worden doorontwikkeld als een fysieke tegenhanger van Ondernemersplein.nl tot Ondernemersplein Amersfoort.

Binnenkort zullen we u daar verder over berichten, ook wat betreft de toekomst van de ondernemersplazapas.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de bijeenkomst van 28 februari? Dan kunt u dit alsnog doen via Ondernemersplazaonline.nl

Ludwig van de Kuijl van het Medisch Training Centrum vertelt namelijk over een nieuw concept waarbij men in het (trainings)programma van MTC kan meedraaien, maar toch binnen de eigen sportschool kan blijven.

Met vriendelijke groet,

Jessica van El

Bron: KvK

 

Nieuwsoverzicht