Uitnodiging 24 febr. Bijeenkomst 'Van Dorpshart naar Nationaal Militair Museum'


Zondag 16 februari 2014

Het bestuur van het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) nodigt u uit voor een informatieve bijeenkomst op maandag 24 februari aanstaande, van 20.00 tot 21.30 uur – borrel na – in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Het onderwerp van de bijeenkomst is de vraag: Hoe kunnen wij ondernemend Soesterberg en Soest, mede door samenstelling van toeristische arrangementen, maximaal laten profiteren van het toekomstige grote aantal bezoekers van het Nationaal Militair Museum en de vliegbasis?

Het programma van deze bijeenkomst ziet er in grote lijnen als volgt uit.
1. Uiteenzetting door de voorzitter over de primaire ideeën van het ONS-bestuur met betrekking tot de ontwikkeling van de as Nationaal Militair Museum – Dorpshart.
2. Aanhoren en verzamelen van suggesties van de genodigden over de bedoelde ontwikkeling en over de samenstelling van toeristische arrangementen.
3. Formuleren van een plan van aanpak op hoofdlijnen.
4. Bepalen van vervolgstappen.
5. Bepalen van de wijze van communicatie met het college van B&W en de raadsfracties.

Voor de ontwikkeling van het ondernemende dorpshart van Soesterberg is uw deelname aan deze bijeenkomst van het grootste belang.
Wij verzoeken u dan ook beleefd maar dringend om ons via info@ons-netwerk.nl zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 februari te laten weten of u al dan niet op de bijeenkomst aanwezig zult zijn.
Mochten er in uw netwerk mensen zijn, die eveneens geïnteresseerd zijn in deelname aan deze bijeenkomst, laten zij zich met naam en toenaam via bovengenoemd e-mail adres aanmelden.
Ook zij zijn van harte welkom.

Wij rekenen op de aanwezigheid van velen.
Hartelijke groet,
Drs. Rob Tuizenga
Voorzitter ONS

Nieuwsoverzicht