U15 Nieuwsbrief 23 januari 2014


Donderdag 23 januari 2014

Dit is een selectie uit de nieuwsbrief van de U15 van 23 januari 2014. In deze nieuwsbrief leest u over projecten en maatregelen voor slim werken slim reizen in midden-Nederland. De U15 biedt een waardevol netwerk, praktische kennisuitwisseling, inhoudelijke bijeenkomsten, een slimme vraagbaak, een sterke gesprekspartner naar de overheid en een omgeving om samen projecten te realiseren. 
 

Aftrapsessie: Advies op maat
Veel werkgevers praten over het persoonlijk mobiliteitsbudget. Maar invoering is een grote stap. Je wilt weten waar je aan toe bent. Oftewel: er is vraag naar advies op maat. Daar zet de U15 nu op in: werkgevers heel gericht helpen, door te kijken naar de specifieke omstandigheden per bedrijf.
We starten het traject ‘Advies op Maat’ met een informatiebijeenkomst op donderdag 30 januari. We beginnen met een presentatie waarin de aanpak wordt toegelicht, door Goudappel Coffeng en MuConsult. Bedoeld voor de deelnemende bedrijven, maar ook interessant voor overige bedrijven. Een uitstekende kans om meer te weten te komen over mobiliteitsbudgetten. Na afloop is er ruimte voor vragen onder het genot van een borrel.
De bijeenkomst vindt plaats het hoofdkantoor van Friesland Campina, Stationsplein 4 in Amersfoort en op 30 januari en duurt van 16:00 uur tot 17:30 uur. Inlooptijd begint vanaf 15:30 uur.

Kom naar het U15-café bij TwynstraGudde
Op 20 februari vindt het volgende U15-Café plaats. Een belangrijk onderwerp van dit U15-Café is fietsstimulering. We praten u bij over wat er rondom dit onderwerp en andere onderwerpen speelt binnen de U15. Daarnaast vindt u inspiratie om specifieke maatregelen te implementeren. Het café leent zich bovendien bij uitstek voor het delen van ervaringen met andere U15-bedrijven.

Het U15-Café is op 20 februari bij TwynstraGudde, Stationsplein 1 in Amersfoort. Vanaf 16.00 bent u welkom, vanaf 16.30 uur vindt het inhoudelijke programma plaats. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar devries@emmacommunicatie.nl. Schroom niet om ook collega’s of andere geinteresseerden mee te nemen naar deze bijeenkomst. Binnenkort is op de website het volledige programma van deze bijeenkomst te bekijken.

De U15 wenst u een zeer gelukkig 2014 toe! Kom met ons proosten op het nieuwe jaar tijdens het eerste U15-café, a.s. donderdag 9 januari bij Capgemini in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst nemen we afscheid van Henk Broeders, CEO in het bestuurlijk trio van Beter Benutten Midden-Nederland. Dit eerste U15-café van 2014 staat in het teken van terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken op 2013, waarin de U15 groeide en een aantal nieuwe U15-projecten het licht zag. En vooruitkijken naar 2014, waarin gelijk een verandering op stapel staat. Ton de Jong, CEO van Grontmij, volgt namelijk Henk Broeders op als CEO in het bestuurlijk trio van Beter Benutten Midden-Nederland. Henk Broeders geeft in interviewvorm een impressie van zijn tijd als CEO.

Congres Beter Benutten

Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten te realiseren, moeten wij in de eerste plaats de reiziger bereiken. Hoe motiveren wij de reiziger om de bestaande infrastructuur spitsmijdend te bereizen? En inspireren wij tot het maken van slimmere keuzes? Kortom, hoe kunnen we de reiziger een duwtje in de goede richting geven?
Het Beter Benutten congres draait om positieve gedragsbeïnvloeding. Over hoe we de reiziger een aangenamere reis bezorgen. Gastvrij, stressvrij, milieuvriendelijker, tijdbesparend. Gedragsverandering die leidt tot een betere reis. Een goede reis!
Het congres Beter Benutten op 6 maart 2014 in Zwolle zoekt de verbinding tussen wensen en kansen, tussen leren en inspireren. Met interessante workshops en prikkelende sprekers.

Wilt u de nieuwsbrief van U15 ontvangen? Meld u aan door middel van een e-mail bij Reinout de Vries via  devries@emmacommunicatie.nl.

Bron: U15

Nieuwsoverzicht