Ontwerpbestemmingsplan Verdiepte Ligging N237 later ter inzage


Vrijdag 20 december 2013

De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Verdiepte Ligging N237 heeft een paar maanden vertraging opgelopen. Het wachten is op enkele aanvullende onderzoeken om de weg bij Soesterberg te kunnen verdiepen. De opgeschoven terinzagelegging heeft geen gevolgen voor de verdere besluitvorming en daadwerkelijke aanleg. De verwachting is dat de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2014 kan vaststellen. De start van de werkzaamheden staat gepland medio 2015.

Voor de aanleg van de verdiepte ligging is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Eerder maakte de gemeente Soest bekend dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 19 december 2013 ter inzage zou liggen. Dit gebeurt nu dus in het vroege voorjaar van 2014.

Masterplan Soesterberg
De aanleg van de verdiepte ligging in de N237 bij Soesterberg is een belangrijk project uit het Masterplan Soesterberg, dat de gemeenteraad van Soest in 2010 vaststelde. Door de weg te verdiepen en deels te overkappen, valt de barrière weg die het dorp nu nog in twee stukken verdeelt. Als het project gereed is, is er een vrije verbinding tussen het nieuwe dorpshart van Soesterberg en het natuurpark Park Vliegbasis Soesterberg.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht