Armand Trippaers blikt terug


Donderdag 12 december 2013

Donderdag 12 december stond in het AD Amersfoortse Courant een paginagroot artikel, waarin de voormailig voorzitter van de Soester Zakenkring Armand Trippaers o.a. terugblikt op zijn lange periode als bestuurder van de Soester Zakenkring.

‘Directeur spelen lukt hier niet’

Zijn naam klinkt als poëzie, maar zweverig  is hij allerminst. In Soest wordt zijn naam vaak genoemd in combinatie met het woord ‘voorzitter’. Van de bekendste en invloedrijkste organisatie, de Soester Zakenkring, heeft hij net afscheid genomen. Velen kennen de zakelijke én aimabele kant van de boomlange Soester, maar weten niet dat hij die ook inzet voor sociale doelen.

Hoe komt u aan zo’n welluidende naam?
,,Ik ben geboren in Genk, in België, als vijfde van zes kinderen, een mijnwerkerszoon. Mijn zoon en ik zijn de enige in de Nederlandse telefoongids met de achternaam Trippaers. In de telefoongids van Genk kom je er tientallen tegen.’’

Bij de Soester Zakenkring bent u 25 jaar actief geweest. Wat is er zo bijzonder aan die club?
,,De Soester Zakenkring is de oudste bedrijvenkring van Nederland. In 2001 vierden we al het vijftigjarig bestaan. Het ontstaan ervan is wel een mooi verhaal. Er waren in die tijd nogal veel beurzen in Utrecht. Handelaren stopten onderweg bij ’t Zwaantje in Soesterberg. Een aantal bedrijven in de omgeving heeft toen het idee opgevat om daar wat van hun producten tentoon te stellen. Als gevolg daarvan is de Soester Fabrikantenkring ontstaan. In 1959 werd de naam Soester Zakenkring.’’

Op welke prestaties van de Soester Zakenkring bent u trots?
,,Ik denk vooral aan bedrijventerrein De Grachten, dat tegenwoordig met het voormalige industrieterrein Soestdijk, nu De Soestdijkse Grachten heet. Dat terrein, bedoeld om hinderlijke bedrijven uit een woonomgeving te krijgen, was er zonder onze voortdurende bemoeienis niet gekomen. De gemeente wilde niet doorzetten, waarop wij contact zochten met de provincie. Punt twee is dat wij Rijkswaterstaat zover hebben gekregen, dat het bedrijventerrein bij de afslag Den Dolder van de A28 op de borden kwam te staan.’’

Waarom is een bedrijvenkring zo belangrijk?
We vertegenwoordigen in Soest en Soesterberg 17.500 arbeidsplaatsen in een gemeente van bijna 50.000 inwoners. Wij wijzen het gemeentebestuur erop dat ze daar verantwoordelijkheid voor heeft. Wij vormen bovendien een koepel voor alle ondernemers, winkeliers en zzp’ers en we hebben een eigen bedrijfsmanagementorganisatie, de BMO, die veel gezamenlijke  belangen, zoals terreinbewaking, regelt. Geen bedrijvenkring die zoiets heeft. Ook in de regio zijn we actief. Zo bemoeien we ons ook met de westtangentdiscussie in Amersfoort; het ontbreken daarvan geeft ook in Soest problemen.’’

Jullie konden niet voorkomen dat Soesters en Soester bedrijven zijn vertrokken.
,,We hebben veel gestreden voor meer woningbouw in Soest. Nee, heus niet allemaal volbouwen, maar we zagen en zien jongeren naar Vathorst in Amersfoort verhuizen en een paar grote bedrijven, zoals Klomp en Bosman, naar Amersfoort vertrekken. Soms gingen bedrijven opeens weg uit Soest, en dan dacht ik: had bij ons aangeklopt, we hadden wellicht wat kunnen betekenen. Jammer vinden we wel dat de laatste woonwijk, Boerenstreek, pal naast het bedrijventerrein ligt. Die had daar nooit mogen liggen.’’

Is het met de ‘groene’ colleges kwaad kersen eten geweest?
,,We hebben – op het college met wethouder Jan Visser van Progressief Soest begin jaren negentig na – altijd goede contacten met de gemeente gehad. Met het college van b en w vindt elk kwartaal overleg plaats. Zo’n intensief contact met een college is, dat kan ik gerust stellen, bijna uniek in Nederland. De laatste colleges, rood of groen, hebben laten merken dat ze ons belangrijk vinden. Wethouder economie Yvonne Kemmerling is een goed voorbeeld van iemand die inziet dat het belangrijk is dat ze samenwerkt met het bedrijfsleven om iets te bereiken. We hebben er de winkelpromenade Soestdijk aan te danken. We zijn voor de politiek een factor van betekenis.’’

Wat kan het bedrijfsleven doen aan de economische crisis?
,,Wat betreft het nieuwe bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg, waar we 25 jaar voor hebben gevochten, hebben we gepleit voor een aanpassing van de regel van 70 procent fabriekshal en 30 procent kantoren. Wij hebben ons sterk gemaakt voor een aanpassing aan de tijd en gepleit voor 50 om 50 procent. Verder committeren we ons aan het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, waarbij we met elkaar arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsachterstand. Ook aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven vinden we belangrijk. De enige manier om de crisis te boven te komen, is door samenwerking.’’

Waar was u nog meer voorzitter of bestuurslid van?
,,Ik was 18 jaar secretaris en zo’n vijf jaar voorzitter van de Soester Zakenkring. Ook was ik voorzitter van de lokale en landelijke bridgebond - bij de wereldbond doe ik nog wat, ik was pas bij de WK op Bali - , de VVV, atletiekvereniging Pijnenburg, voetbalvereniging SO Soest, de SBBS (huisvesting senioren) en Radio Soest.’’

Wat moet een voorzitter kunnen?
,,Als voorzitter van de Zakenkring heb ik me onpartijdig op kunnen stellen. Ik had geen bedrijfsbelangen meer. Ik vind, en dat heb ik ook in andere besturen gedaan, dat je altijd in gesprek moet blijven. Ik vind het leuk mensen samen te brengen, met elkaar op te trekken. Als een directeur optreden past niet in Soest. Hoe groot Soest ook is, het blijft een dorp. In zo’n gemoedelijke sfeer kun je veel dingen voor elkaar krijgen.’’

U bent nu voorzitter van hospice De Luwte, dat is iets heel anders.
,,Het is maar hoe je het bekijkt.  Ook het werk van een hospice heeft mensen nodig die het onderhoud van het gebouw regelen, de inkopen doen, de tuin onderhouden, donateurs werven. Dat moeten de vrijwilligers die de mensen hulp verlenen niet aan hun hoofd hebben. Ik vind het ook leuk om met de sociale kant van de samenleving bezig te zijn, dat is een misschien niet zo bekende andere kant van mezelf. Zo ben ik ook enige tijd penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten geweest. Ik heb veel tijd gestopt in het bezoeken van patiënten. Dat was in de tijd dat nogal wat mensen aids kregen door bloedtransfusies. Door de gevolgen ervan zijn ze vaak in grote finan­ciële problemen gekomen.’’

Geboren: 26 augustus 1948 in Genk (België), sinds 1972 in Nederland woonachtig.
Opleiding: Economische humanioria (talen en economie).
Loopbaan: Begon bij uitgeverij in Baarn, sinds 1975 bij Bondsspaarbank, directeur Soest sinds 1986 (later SNS Bank), vijf jaar met de vut nu.
Privé: Gehuwd, 1 dochter, 1 zoon, 3 kleinkinderen

Bron: AD Amersfoortse Courant, Piet van Dijk

 

Nieuwsoverzicht