College handhaaft eerdere voorkeur voor sociaal-culturele voorziening op Evenemententerrein


Vrijdag 04 oktober 2013

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de eerder door college en raad uitgesproken voorkeur voor een nieuw te bouwen sociaal-culturele voorziening op het Evenemententerrein te handhaven. Daarnaast verzoekt het college om onderhandelingen te mogen voeren met als inzet de aankoop van de Marechausseekazerne en met als doel om deze te kunnen behouden voor Soesterberg.

Dit blijkt uit het programma van eisen en het zogenaamde vlekkenplan, dat de gemeente samen met toekomstige gebruikers opstelde en nu aan de raad voorlegt. De stukken bevestigen de in januari van dit jaar door de gemeenteraad en het college uitgesproken voorkeur voor het Evenemententerrein. Reeds in de Ronde van 12 september jl. boog de gemeenteraad zich al over deze voorkeur. Belangrijke argumenten die het college heeft bij zijn keuze heeft, zijn onder andere:

  • De wensen van de gebruikers;
  • De compacte en flexibele wijze van bouwen: het gebouw is gemakkelijk aan te passen aan activiteiten en veranderende behoeften;
  • De ligging: bijdrage aan het dorpshart, de functie voor het Manifestatieterrein en de nabijheid van de seniorenwoningen;
  • De centrale huiskamer: dit is nodig om samenwerking tussen gebruikers te kunnen bevorderen en ontmoeting te faciliteren conform de vastgestelde visie;
  • De energieneutraliteit: gebruikers betalen geen kosten voor het verbruik van gas- en elektra.

Marechausseekazerne
De gemeente Soest wil de Marechausseekazerne behouden voor Soesterberg . Zij voerde hierover in de zomer van 2013 een verkennend gesprek met  het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). De onderhandelingen over de Kazerne tussen gemeente en RVOB starten in de zomer van 2014,  met als doel de aankoop van de kazerne. Omdat de Kazerne nog  tot begin 2015 is verhuurd kunnen onderhandelingen niet eerder starten. Inzet van de onderhandelingen is om overeenstemming te bereiken over de prijs en de nieuwe bestemming. In een volgende fase zal ook onderzocht worden welke functies de kazerne kan krijgen.

Besluit en verder
De gemeenteraad besluit op 17 oktober 2013 over het voorstel van het college. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Soest. Als de raad instemt, start het college met het opstellen van een ontwerp en bestek en de bestemmingswijziging van het terrein en zullen de afspraken over het beheer nader worden uitgewerkt.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht