Uitnodiging Lunchbijeenkomst Soester Zakenkring maandag 7 oktober


Dinsdag 17 september 2013

Maandag 7 oktober is een Lunchbijeenkomst voor leden van de Soester Zakenkring en genodigden.

Onderwerp: Lokaal ondernemerschap én lokaal samenwerken

In deze tijd hebben veel ondernemers het niet eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Er is minder geld beschikbaar en daarom is samenwerking van nog groter belang. Lokaal ondernemen en samenwerken is vaak kostenbesparend. Hoe kan lokaal ondernemerschap en samenwerken nu en in de toekomst worden bevorderd?

Er zijn allerlei initiatieven, maar die leiden nog niet altijd tot de gewenste resultaten. Wat zijn de do's en dont's die wel tot een positieve omslag kunnen leiden?

De Soester Zakenkring nodigt u van harte uit om samen te sparren tijdens een interactieve lunchbijeenkomst op maandag 7 oktober over lokaal ondernemerschap en samenwerken, welke kansen er zijn en hoe u daar profijt van kan hebben.

Relevant gegevens:
Datum: maandag 7 oktober
Locatie: Restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te Soest

Programma:
12.00-12.30: Ontvangt met aperitief
12.30-12.45: 3 x 5 min. elevator pitchen over lokaal samenwerken door:
- Wijnand Vossestein en Harm-Jan Hilgeman van Dichtblij Soest-Baarn
- Jan Blankenstijn van Grow Fun over de Sylvestercross Soest
- Martijn van Dijk van Green XS Telecom & ICT Solutions
12.45-13.45: Lunch met miniworkshop 'Lokaal Samenwerken' Annemiek Ramaekers, toekomstig bestuurslid van de Soester Zakenkring (namens Soest Netwerkt) zal de aanwezigen uitdagen om samen oplossingen te bedenken die ook daadwerkelijk in de praktijk zijn uit te voeren.
13.45-14.00: Terugkoppeling en afsluiting.

Graag tot ziens op maandag 7 oktober.

Namens het bestuur van de Soester Zakenkring teken ik.

Met vriendelijke groet,
Paul Martens
Secretaris

Graag uw visitekaartje meenemen.

Nieuwsoverzicht