Samen voor een beter knooppunt Hoevelaken


Donderdag 20 juni 2013

Marktpartijen kunnen aan de slag met de plannen voor knooppunt Hoevelaken. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de bestuurders van de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk hebben vandaag de bestuursovereenkomst getekend voor de aanpak van het knooppunt. In de overeenkomst staan de eisen waaraan het project moet voldoen en ook de wensen waarvan Rijk en regio er graag zoveel mogelijk terug willen zien in de ontwerpen.

Minister Schultz van Haegen:  Het idee is om de creativiteit en innovatiekracht van de markt te gebruiken zodat straks ook wensen kunnen worden gerealiseerd die nu niet in het basisontwerp zijn opgenomen. Dit is een mooi voorbeeld van innovatief aanbesteden.

Het is nu aan de potentiële opdrachtnemers uit de markt om te bepalen welke wensen ze naast het pakket van eisen binnen het budget kunnen realiseren. De marktpartij die de meeste wensen kan vervullen, de hinder tijdens de werkzaamheden weet te minimaliseren, goed scoort op duurzaamheid en een goed plan heeft om de planstudie te doorlopen, mag de opdracht gaan uitvoeren. Deze marktpartij mag dan zowel de planstudie als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening nemen. De aanbesteding van het project start volgend jaar. In 2015 is bekend welke marktpartij daadwerkelijk aan de slag mag.
Ook de gemeenten Amersfoort en Nijkerk en de provincies Gelderland en Utrecht ondertekenden de bestuursovereenkomst. Gedeputeerde Remco Van Lunteren:  We hebben elkaar nodig voor een goede aanpak van dit knooppunt. Alle verschillende belangen komen nu samen in deze overeenkomst. Ik ben erg benieuwd naar de ontwerpen van de markt.

Aanpak knooppunt Hoevelaken
Knooppunt Hoevelaken maakt al jaren deel uit van de filetop 25. Een betere doorstroming van het verkeer, het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid en een goede inpassing in het landschap zijn eisen die bovenaan de lijst van Rijk en regio staan bij het aanpakken van het knooppunt.
De op- en afritten bij Hoevelaken op de A1 richting Amsterdam en Apeldoorn zijn opgenomen in het basisontwerp. Andere wensen van de regio betreffen extra geluidschermen, een fietsverbinding en een stad-landverbinding bij de Heiligenbergerbeek.
De regionale partijen dragen 40 tot 45 miljoen euro bij aan het project. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor het project 689 miljoen euro beschikbaar. 

Planning
De aanpak van het knooppunt   de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld, de A28 tussen Nijkerk en Leusden en het aanpassen van het knooppunt zelf - staat gepland tussen 2019 en 2022.

Bron: KvK

Nieuwsoverzicht