Wonnink Zonwering zet tweede stap met duurzaamheidsmeting


Woensdag 29 mei 2013

Persbericht

Zwart Mul onderdeel MKBduurzaam werkt mee aan duurzame ambities

Wonnink Zonwering liet recentelijk een tweede duurzaamheidsmeting uitvoeren door MKBduurzaam. 'Nadat we in 2009 een eerste meting hadden ondergaan wilden we laten toetsen of al onze inspanningen het gewenste resultaat hebben gehad' aldus Ries de Jong van Wonnink Zonwering. 'Het antwoord is heel helder: Wonnink heeft opnieuw nadrukkelijke stappen gezet op het gebied van MVO en duurzaamheid' zegt Richard van den Heuvel van Zwart Mul.

Wonnink wordt tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken van klanten op het gebied van duurzame producten én hoe Wonnink omgaat met de eigen duurzame bedrijfsvoering. Zo vroeg onlangs een klant van ons in een offerte traject naar onze duurzame ambities en dienden wij een overeenkomst te tekenen waaruit blijkt dat de producten na een jaar of tien gerecycled kunnen worden. Gelukkig kunnen wij dan de onafhankelijke uitkomsten van MKBduurzaam overleggen en kunnen we zelfs in een aanbestedingstraject een hogere marge vragen.   

MKBduurzaam hield de zonweringspecialist opnieuw langs de meetlat van 'people, planet and profit'. Opvallende uitkomst uit het rapport was de hoge score ten opzichte van 2009 op het onderdeel milieu, één van de 8 specifieke onderdelen waarop wordt gemeten. Ries de Jong: 'Wij zijn erg blij met de hoge score op het onderdeel milieu. Dit kon ook niet anders, wij zijn immers ons afval gaan scheiden, hebben ons wagenpark verduurzaamd, maken gebruik van groene stroom en gaan hier efficiënt mee om. Maar ook het aanbieden duurzame producten zoals HR-zonwering dragen hier aan bij'.

Richard van den Heuvel: 'MKBduurzaam is een onafhankelijke adviesorganisatie. Wij helpen ondernemers en managers inzichtelijk te maken wat duurzaam ondernemen nu exact inhoudt en hoe dit te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. De consument, overheid en het bedrijfsleven eisen immers steeds meer aantoonbaar en aanvaardbaar gedrag van de markt'.

Kijk voor meer informatie op www.mkbduurzaam.nl

Nieuwsoverzicht