Programma Slim Werken Slim Reizen Midden Nederland succesvol afgesloten


Woensdag 29 mei 2013

Binnen het programma hebben werkgevers, overheden en koepelorganisaties zich sinds 2008 samen ingezet voor slim werken en slim reizen in de regio Utrecht, opgedeeld in vijf regionale werkgroepen en platforms. &Morgen heeft hen de afgelopen jaren ondersteund en begeleid in opdracht van initiatiefnemers Bestuur Regio Utrecht en Provincie Utrecht.

Eind 2012 is Slim Werken Slim Reizen Midden Nederland (kortweg programma genoemd) succesvol afgesloten.
Zie voor een overzicht van de bereikte resultaten, best practices en informatie de resultatenkrant.

Lees meer

Bron: &Morgen

Nieuwsoverzicht