Zakelijke kansen bij wonen zonder Zorgen


Donderdag 23 mei 2013

Zoals bekend, is het thema zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar zorg ontvangen op dit moment hot. Dit betekent dat er steeds meer behoefte komt aan aangepaste of opgepluste woningen met voorzieningen in de omgeving.

De Rijksoverheid verschuift de uitvoering en de budgetten voor dit huisvestingsbeleid naar de gemeenten. Dit biedt zakelijke kansen voor het MKB in onze regio(o.a. aannemers, installateurs, toeleveranciers). Ook in aanpalende regio's (Gooi- en Vechtstreek) wordt nagedacht over de cross-overs en businesskansen die er liggen op het terrein van zorg, bouw en ict en vinden er op dat thema bijeenkomsten plaats.
Lees de uitnodiging voor een bijeenkomst over bouw, ict en zorg.  

Op 30 mei a.s. organiseert de Kamer van Koophandel i.s.m. iZovator en het Gewest Gooi- en Vechtstreek de bijeenkomst Zakelijke kansen bij wonen zonder Zorg(en).
In de bijeenkomst verkennen ondernemers, zorgaanbieders en gemeenten met elkaar de zakelijke kansen.

Een uitgelezen kans om de verbinding te leggen met wat er in andere regio's gebeurt en vooral voor ondernemers in de bouw, zorg en ict interessant om cross-overs te leggen.

De bijeenkomst loopt vooruit op een rapport van Estea waarin op gemeenteniveau de tekorten aan zorgbestendige woningen (m.n. extramuraal=in de thuissituatie) zichtbaar zijn gemaakt met de daaraan benodigde investeringen (bouwkundig, technologie, ICT, dienstverlening etc). Er volgen in het najaar een vergelijkbare sessie in Eemland, maar de bijeenkomst van 30 mei biedt ook alvast een goede mogelijkheid. De regionale sessie in het najaar is actief ingericht; Op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst worden de deelnemers daar met elkaar verbonden op specifieke problemen cq kansen met als doelstelling op gang brengen van allianties van verschillende partijen en business case ontwikkeling.

Bron: KvK

Nieuwsoverzicht