Uitnodiging bijeenkomst Westelijke ontsluiting 24 april


Maandag 22 april 2013

Van de gemeente Amersfoort ontving de Soester Zakenkring de volgende e-mail:

...Via deze e-mail informeer ik u over de mogelijkheid om een openbare bijeenkomst bij te wonen op 24 april a.s. over het project Westelijke ontsluiting. Nadere informatie over de locatie en het tijdstip vindt u in bijgevoegde uitnodiging,

In het nieuwe coalitieakkoord zijn er afspraken gemaakt over de oplossing voor de Westelijke ontsluiting. De nieuwe opdracht aan het college houdt in dat wordt onderzocht of een nieuw tracé dat over het Kazerneterrein loopt vanaf de Stichtse Rotonde, via het kazerneterrein parallel aan de Aletta Jacobslaan, met een tunnel voor alle verkeer onder het spoor door en vervolgens verder via het bestaande wegennet (Barchman Wuytierslaan), haalbaar is.
Daarvoor zijn onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van dit tracé op de verkeersdoorstroming, het milieu, ecologie, leefbaarheid en ruimtelijke inpassing. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de resultaten hiervan.

Meer informatie over de planning en de vervolgstappen in het proces zijn te lezen op onze website www.amersfoort.nl/amersfoortwestbereikbaar.

Met vragen over het project kunt u terecht bij de assistent projectmanager, mevrouw Simone Koster. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 033 469 5295 of 14033 en e-mailadres si.koster@amersfoort.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens mijn collega Cees van Eijk,
Hans Buijtelaar,
Wethouder Financiën, Mobiliteit, Sport en ICT

Nieuwsoverzicht