EBU Presentatie 14 maart 2013


Woensdag 10 april 2013

OVER EBU
De Economic Board Utrecht is aanjager van vernieuwing van de economie in de regio Utrecht. Een organisatie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen met een breed gedragen visie op de regionale economie en de ambitie en slagkracht om die samen te realiseren.

Lees verder voor de presentatie zoals die op 14 maart jl. in het Ondernemersplaza in Amersfoort is voorgedragen tijdens de EBU-bijeenkomst voor de bedrijvenkringen.

Bron: EBU

Nieuwsoverzicht