Actief verbinden in de Amerfoortse regio


Maandag 08 april 2013

Donderdag 4 april presenteerde Jan Nijhof, voorzitter van de Federatie Bedrijvenkringen Regio Amersfoort, het actieplan  Verbinden in de Amersfoortse regio  aan bestuurders en ondernemers uit de regio. Hij overhandigde het plan aan burgemeester Röell van Baarn, tevens voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken van de regio Amersfoort (BOEZ). Bedrijven hebben met dit plan het initiatief genomen om, met de overheid en het onderwijs, de economie van de regio Amersfoort te versterken. De focus ligt daarbij op concrete acties om de sectoren waarin de Amersfoortse regio al sterk is te verbinden: zorg, ICT, bouw en advies. De Federatie Bedrijvenkringen Regio Amersfoort, samenwerkingsverband van bedrijvenkringen in de regio,  wordt bij dit initiatief ondersteund door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en VNO-NCW Midden, regio Eemland.

Concrete acties
Het is mooi om het enthousiasme en bevlogenheid van de Federatie te zien. Er worden concrete acties benoemd om verbindingen tussen bedrijven uit verschillende sectoren te leggen , aldus Röell. Denk hierbij bijvoorbeeld aan masterclasses voor managers in de zorg, gegeven door adviseurs uit de regio. Of aan een prijsvraag voor nieuwe producten, ontwikkeld door adviesbureaus in samenwerking met  ICT-bedrijven.  De acties staan niet op zichzelf. Bij het leggen van verbindingen en het uitvoeren van de acties moeten we vooral ook blijven kijken naar wat er al in en buiten onze regio gebeurt, bijvoorbeeld met de Economic Board Utrecht, Food Valley en Hilversum. 

Zelf verantwoordelijk voor het slagen
Na de officiële overhandiging  van het plan, kwamen de gesprekken al snel op gang. Bestuurders en ondernemers zochten elkaar op om te zien wat ze uit het actieplan concreet kunnen oppakken. Zoals één ondernemer het samenvatte:  Je merkt dat het benoemen van de actiehouders effect heeft, men voelt zich nu verantwoordelijk voor het slagen. 
Hemmo Hemmes van Topstukken, lid van de Vereniging Amersfoortse Ondernemers (VAO) en voortrekker bij de ontwikkeling van het actieplan, vindt het belangrijk dat het enthousiasme dat  er nu heerst  vastgehouden wordt.  Als we in 2013 al één of twee acties uit het plan af kunnen ronden, dan hebben we laten zien dat deze aanpak succesvol is .

Voor het complete rapport, lees verder

Nieuwsoverzicht