Verbinden in de Amersfoortse regio; Uitreiking actieplan Federatie Bedrijvenkringen aan portefeuillehouders EZ in de regio


Donderdag 21 maart 2013

Op donderdag 4 april reikt Jan Nijhof het concrete actieplan “Verbinden in de Amersfoortse regio” uit aan Dhr. Röell, burgemeester van Baarn. Jan Nijhof is voorzitter van de Federatie Bedrijvenkringen Eemland en de heer Röell is voorzitter van aan het Bestuurlijk overleg Economische Zaken van de regio Amersfoort (BOEZ). 

Het is uniek dat bedrijven zelf het initiatief nemen voor een actieplan om dat samen met overheid en onderwijs uit te voeren. Na een tijd van praten en onderzoeken vindt de Federatie Bedrijvenkringen het tijd voor concrete actie om de economie van de regio Amersfoort te versterken. De Federatie stelt acties voor om de verbindingen te versterken tussen de vier sectoren waarin de regio Amersfoort al sterk is: zorg, ICT, bouw en advies.

De acties zijn concreet, persoonlijk en divers. Telkens met als resultaat dat er nieuwe economische verbindingen ontstaan tussen de vier O’s (ondernemingen, overheden, onderzoek en onderwijs). Vooral tussen mensen van de verschillende bedrijven en tussen mensen uit de verschillende gemeenten in deze regio. De acties variëren van ICT stages in de zorg, een regiobrede uitrol van het Bedrijven Platform Duurzaamheid uit Soest, de uitreiking van een award: “Verbinding in Innovatie”, tot een kennisdesk voor duurzaam bouwen en masterclasses zorgmanagement. Een concreet actiepakket waarmee bedrijven en overheden samen de economie in deze regio kunnen gaan versterken.

Locatie
De uitreiking vindt plaats om 16.00 uur bij Bloemendal Bouw, Bedrijfsweg 11, Leusden, op industrieterrein Ambachtsweg. Na de uitreiking wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een rondleiding bij Bloemendal.
Tijdens die bijeenkomst kan ook kennis worden gemaakt met twee nieuwe bestuurders in onze regio: wethouder G.A. (Gijs) de Kruif uit Woudenberg en wethouder G.J. (Bert) van der Werff uit Amersfoort. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kleine borrel. De Federatie Bedrijvenkringen en Bureau Regio Amersfoort nodigen alle belangstellenden en pers uit aanwezig te zijn. Aanmelden is niet noodzakelijk.


Over de Federatie Bedrijvenkringen
De Federatie Bedrijvenkringen wil als samenwerkingsverband van het regionale bedrijfsleven meewerken en –denken over projecten en processen die in regionaal economisch opzicht actueel zijn.

Concreet wil de Federatie graag:
− Onderling kennis en ervaring delen, elkaar informeren en ideeën en wensen uitwisselen
− Participeren in de uitvoering van de Economische Agenda Regio Amersfoort door middel van betrokkenheid en als gesprekspartner bij thema´s en projecten van de regionale economische agenda.
− Fungeren als klankbord/sparringpartner voor gemeenten in de regio, bureau Regio Amersfoort, REO en EBU (Economic Board Utrecht) bij de totstandkoming en uitvoering van besluitvorming
− Regionale economische aandachtspunten agenderen, zoals regionaal detailhandelsbeleid
− Aanzet geven tot voorbereiding en vorming van beleid en besluiten
− Gezamenlijk optrekken met overheden bij het uitvoeren, initiëren en ondersteunen van relevante projecten op het gebied van regionale economie.

Bij de Federatie Bedrijvenkringen zijn aangesloten: Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB), Vereniging Amersfoortse Ondernemers (VAO), Bedrijvenkring Leusden (BKL), Soester Zakenkring (SZK), Contactgroep Baarnse Bedrijven (CBB), Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg (BBS), Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg (BSW), Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN), Businessclub Eemnes (BE), Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk (EVON).
De Federatie wordt ondersteund door Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en VNO-NCW Midden, regio Eemland.

Nieuwsoverzicht