Overeenkomst over aankoop Dorpshuis Soesterberg


Donderdag 15 november 2012

Dinsdag 13 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een
schikking met de Stichting Dorpshuis Soesterberg over de aankoop van het Dorpshuis. Vrijdag 9
november zijn het stichtingsbestuur en vertegenwoordigers van de gemeente tijdens een zitting bij
de rechtbank tot een concept overeenkomst gekomen die vandaag door het college is bekrachtigd
(Art. 13 Wet Voorkeursrecht Gemeenten: Prijsbepalingsprocedure).

De gemeente en de stichting zijn al geruime tijd in onderhandeling over de aankoopprijs van het
Dorpshuis Soesterberg. De gemeente wil op deze locatie appartementen bouwen als onderdeel van
een totale ontwikkeling van het Dorpsplein en het dorp Soesterberg.

Het aankoopbedrag waarover de stichting en de gemeente het eens zijn geworden, bedraagt
€ 830.000. De gemeente neemt de verdere kosten voor haar rekening.

Het college en de stichting zijn blij dat de aankoop rond is en kijken gezamenlijk naar de toekomst.

In de overeenkomst is afgesproken dat de stichting het pand oplevert op uiterlijk 1 februari 2013. De
sloop- en bouwvergunningen worden aangevraagd zodat de aannemer zo snel mogelijk aan de slag
kan met het slopen van het pand en de nieuwbouw van appartementen. De nieuwbouw sluit aan bij
de woningen en appartementen die nu al worden gebouwd op het andere deel van het Dorpsplein.

Daarnaast is in de overeenkomst nadrukkelijk afgesproken dat de Stichting Dorpshuis als één van de
welzijnsorganisaties in Soesterberg mee zal denken over de komst van een nieuwe sociaal-culturele
voorziening. Voor de gemeente Soest is het belangrijk om bij die nieuwe voorziening alle relevante
partijen te betrekken, waaronder de stichting die ruim 40 jaar het gebouw van de Soesterbergers
beheerde en exploiteerde en bijdroeg aan het programma aanbod.
Of de stichting met de opbrengst van pand en grond onder de huidige naam zal participeren in de
nieuwe accommodatie of zal opgaan in een nieuwe organisatievorm, wordt in goed onderling overleg
nader uitgezocht.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht