Oude pastorie Mariakerk wordt kantoor Bres advocaten


Dinsdag 25 september 2012

Bres advocaten heeft de oude pastorie van de Mariaparochie aan de Burgemeester Grothestraat 74 in Soest aangekocht. De pastorie wordt momenteel door Bouwbedrijf Van den Hengel intern verbouwd tot kantoorruimte. De buitenzijde van het karakteristieke pand wordt intact gelaten. Bres Advocaten verwacht haar nieuwe kantoorruimte medio december van dit jaar te kunnen betrekken.

Bres advocaten ontstond begin 2012 door een fusie tussen Bres advocaten en Van Loon & Van der Wolf. Bres advocaten ontstond in 2010 uit een fusie tussen Boekhoff Vermin advocaten uit Amersfoort en het Soester advocatenkantoor Schoonderbeek, Emmen & Vetkamp. Sinds die tijd worden de werkzaamheden verricht vanuit drie kantoorpanden en werd gezocht naar een geschikt onderkomen dat ruimte biedt aan alle acht advocaten en het ondersteunend personeel. De oude pastorie is hiervoor prima geschikt. Na de verbouwing biedt de pastorie van de Mariakerk voldoende ruimte om de drie kantoren op deze nieuwe locatie te kunnen huisvesten.

De eerste Mariakerk aan de Burgemeester Grothestraat 80 werd in 1926 gebouwd, naar een ontwerp van architect Herman G. van Eijden. De parochie zelf dateert van 1924 en werd in de volksmond ook wel ‘Soestdijk’ genoemd. Deze kerk werd uiteindelijk te groot en is in 1978 vervangen door een nieuwe Mariakerk aan de Burgemeester Grothestraat 76. Deze kerk werd na verloop van tijd overtollig. In maart 2009 werd daar de laatste Eucharistieviering gehouden.

De pastorie, een karakteristiek pand in Soest, van de R.K. Maria Onbevlekte Ontvangenis is in 1927/1928 gebouwd en in mei 1928 in gebruik genomen. Achtereenvolgens woonden daar de pastoors H.S. Mölder en A.G. Smit. Tot 1966 werd de pastorie bewoond door pastoor Lommerse. Na 1966 diende de pastorie als kantoor van zorgorganisatie Beweging 3.0. Vanaf december 2012 zal de oude pastorie een nieuwe levensfase ingaan als kantoor van Bres advocaten. 

Bron: mr. Jan Erik van der Wolf, Bres advocaten

Nieuwsoverzicht