Kilometervergoeding belast. Wat nu?


Donderdag 17 mei 2012

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, is het kabinet van plan de onbelaste kilometervergoeding af te schaffen. Dit heeft grote consequenties voor u als werkgever en voor uw medewerkers.

Wat verandert er precies?

Houdt het kabinet vast aan dit plan, dan wordt de onbelaste kilometervergoeding in 2013 afgeschaft voor zowel woon-werk verkeer als voor zakelijke kilometers. Dit heeft niet alleen betrekking op vergoeding van autokilometers, maar ook op de vergoeding van het openbaar vervoer en andere vormen van vervoer.

Lees meer

Bron: &Morgen

Nieuwsoverzicht