Voortgang Economische Agenda maart 2012


Woensdag 21 maart 2012

Via de voortgangsberichten informeren wij u van tijd tot tijd over het verloop van de projecten van de Economische Agenda. Een aantal projecten wordt daarbij uitgelicht. De agenda is bedoeld om de economische vitaliteit van de regio Amersfoort te versterken. We werken samen met vele partners uit de stad en de regio. Uitgangspunt voor de agenda is de Economische Visie van de commissie Van Ek uit 2009.

Duurzame Economie

In november 2011 vond de conferentie Duurzame Economie regio Amersfoort plaats. Heeft u de conferentie gemist? Het  online magazine over de conferentie geeft een mooie sfeerimpressie met interviews van deelnemers, een samenvatting van het verhaal van Herman Wijffels en een terugblik op de deelsessies. De lezing van Herman Wijffels  kunt u ook via de website bekijken.  Op de conferentie zijn verschillende afspraken gemaakt om met duurzame economie aan de slag te gaan. De webpagina www.amersfoort.nl/samenduurzaam geeft een overzicht van de verschillende duurzaamheidsinitiatieven en -plannen.

Nieuws uit de projecten

  • Amersfoort Inc van start

In navolging van het succesvolle Utrecht Inc is begin dit jaar Amersfoort Inc van start gegaan in een samenwerkingsverband van HU Amersfoort, Gemeente Amersfoort, Kamer van Koophandel en Taskforce Innovatie. De opzet is om Amersfoort Inc gefaseerd te laten uitgroeien tot een volwaardige incubator.  In alle activiteiten van Amersfoort Inc staat kennis centraal. Daarbij richt Amersfoort Inc zich op innovatieve ondernemers in de regio met groeiambitie en matchmaking van MKB-kennisvragen met de kennisinstellingen. Dit voorjaar zijn er voor ondernemers een aantal bijeenkomsten van Amersfoort Inc. Projectleider is Taskforce Innovatie.

  • Locatie Amersfoort wint Citymarketingprijs

Tijdens de derde ‘Dag van de Citymarketing’, een landelijk citymarketingcongres in Haarlemmermeer, was de uitreiking van de Citymarketing Innovatie Award 2012. Winnaar was de campagne ‘Locatie Amersfoort’ waarmee  Citymarketing Amersfoort ambassadeurs inzet om het aantal zakelijke meetings en events in de stad te verhogen. Volgens de jury “Een innovatieve vorm van marketing waarbij collectieve inspanningen worden gekoppeld aan de inzet van personen en bedrijven via hun eigen social media kanalen”.  Kijk op de website voor meer informatie over de campagne: www.locatieamersfoort.nl.

  • Verkenning Geo-cluster naar open data  

Veel regionale bedrijven en instellingen zijn actief op gebied van Geo-ICT. Op initiatief van Geonovum,  DHV, Twijnstra Gudde, Taskforce Innovatie en gemeente Amersfoort zijn in Ronde tafelgesprekken de mogelijkheden verkend voor samenwerking. Deelnemers hebben financiën, middelen en uren ingebracht om een aantal thema’s verder te ontwikkelen. Eén van die thema’s is open data. Overheden hebben een schat aan digitale data van bijvoorbeeld voorzieningen, wegwerkzaamheden, bodemgebruik, groenvoorziening en vergunningen. In een verkenning heeft de gemeente Amersfoort de mogelijkheden onderzocht om data open te stellen. Bedrijven en instellingen kunnen daarmee innovatieve toepassingen ontwikkelen, waarmee de informatie op nieuwe, toegankelijke manieren wordt ontsloten. Besloten is om dit voorjaar 14 gemeentelijke datasets beschikbaar te stellen via www.data.overheid.nl. Op 11 april is de derde Ronde tafel Geo-Amersfoort. Neem voor meer informatie contact op met willemieke.molenaar@taskforceinnovatie.nl.

  • De Universiteit Utrecht verricht een clusteronderzoek onder bedrijven in de regio. Met clusters worden concentraties van bedrijven bedoeld die een relatie met elkaar hebben. De onderzoekers kijken onder andere welke typen bedrijven er in de regio veel voorkomen en welke hard groeien en dus kansrijk zijn voor de toekomst. Vervolgens worden de onderlinge relaties bekeken: in welke mate werken bedrijven samen binnen het eigen cluster en met andere clusters? Dat geeft ook inzicht in de randvoorwaarden die nodig zijn voor groei van de bedrijven. Tenslotte formuleren de onderzoekers concrete aanbevelingen, gericht op versterking van de regionale economie en het vergroten van de groeikansen. Het clusteronderzoek gebeurt in opdracht van REO, Regio Amersfoort, gemeente Amersfoort, Kamer van Koophandel en Taskforce Innovatie. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer verwacht. 
Nieuwsoverzicht