Ondernemers provincie Utrecht blijven somber


Donderdag 23 februari 2012

Ondernemers in de provincie Utrecht blijven op meerdere terreinen somber gestemd. Vooral ten aanzien van het economisch klimaat zijn de ondernemers pessimistisch: 32% heeft dit zien verslechteren in het vierde kwartaal van 2011. Een even grote groep verwacht bovendien dat het verder zal verslechteren in het eerste kwartaal van 2012. De verwachtingen ten aanzien van export zijn een lichtpuntje. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) voor het eerste kwartaal van 2012, toegespitst op de provincie Utrecht.

De omzet laat een licht negatieve ontwikkeling zien. Zowel de resultaten van het vierde kwartaal van 2011 als de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2012 zijn negatiever dan het beeld dat een jaar eerder in dezelfde periode te zien was. Zo verwacht 25% van de Utrechtse ondernemers dat de omzet zal dalen in het eerste kwartaal terwijl 16% een toename verwacht.

De bouw is het meest pessimistisch wat betreft omzet (37% verwacht een daling, 10% een stijging) terwijl de groothandel het meest optimistisch is (15% verwacht en daling, 31% een stijging). De omzet uit export is een lichtpuntje: er zijn in verhouding namelijk minder ondernemers in de provincie Utrecht die verwachten dat hun omzet zal dalen (10%) dan wat landelijk het geval is (17%).

Het beeld van de personeelsterkte blijft in de provincie Utrecht (en in heel Nederland) somber. Dit sluit aan bij de opgelopen werkloosheid (6%) die door het CBS in januari is gerapporteerd.

Ook de resultaten voor wat betreft de investeringen zijn zorgwekkend. Meer ondernemers verwachten een daling dan andersom. Indien deze verwachting werkelijkheid wordt is dat slecht nieuws voor een krimpende economie.

De economie in de provincie Utrecht bevindt zich onveranderd in zwaar weer en vooral de bouw heeft het moeilijk. De recessie laat Utrechtse ondernemers niet onberoerd, zo concludeert de KvK.

Het volledige rapport is te downloaden op www.kennisvanmijnregio.nl/publicaties

Bron: KvK

Nieuwsoverzicht