Economische crisis drukt in 2011 stempel op regio Amersfoort


Vrijdag 17 februari 2012

De regio Amersfoort ging in 2011 nog steeds gebukt onder de economische crisis. Dit blijkt uit de Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) voor de regio Amersfoort, opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (KvK). Ruim drie op de tien ondernemers uit deze regio zagen het economische klimaat verslechteren en hun (buitenlandse) omzet afnemen. De economische crisis heeft ook invloed op de kantoor- en bedrijfslocaties. Zo is de leegstand voor de kantorenmarkt in regio Amersfoort gestegen tot 18,5%. Dit is ruim 4% boven het landelijk gemiddelde. Ook zijn er in de voorgaande jaren nog nooit zo weinig kavels op bedrijventerreinen verkocht als in 2011.

Lichtpuntjes
Er zijn ook lichtpuntjes die de druk wat verlichten. Een van de doelstellingen van regio Amersfoort is een gezonde woon-werkbalans. Het onderzoek laat een stap in de goede richting zien, want de verhouding tussen het aantal banen en de potentiële beroepsbevolking is beter geworden. Ook is de werkloosheid in regio Amersfoort en dan vooral in Eemnes en Nijkerk afgenomen. Er is een lichte banengroei te zien, met name in de zorg.


Een eigen bedrijf starten was ondanks, of wellicht dankzij, de economische crisis in 2011 populair. 12% meer mensen begonnen voor zichzelf, vooral in de dienstensector. Een goede impuls voor de economie. Keerzijde van deze stijging was echter dat het aantal opheffingen, als gevolg van meer concurrentie en minder vraag, steeg met 10%. Wel waren er per saldo meer starters dan opheffingen in 2011.

MEO

De Monitor Economische Ontwikkeling regio Amersfoort geeft inzicht in de economische ontwikkeling in de regio Amersfoort. De monitor wordt uitgevoerd door de KvK en toetst de doelstellingen en de effecten uit de Economische Visie Amersfoort 2030. Deze visie is opgesteld door de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO), waarvan de KvK secretaris is.


Het volledige onderzoek is te downloaden op www.kennisvanmijnregio.nl/publicaties

Nieuwsoverzicht